Andra rapporten om sommarens vård

Ansträngd första vecka efter midsommar när vårdplatserna börjat minska till sommarnivåer men god nytta av nya akutläkarbilar som bedömer fler sjuka i hemmet.

- De två första veckorna efter midsommar brukar vara de mest ansträngda under sommaren när den planerade vården minskar och många semestrar börjar. Vårdplatserna är inte så många som vi skulle vilja men nya eftervårdsavdelningar och akut dagvård är bra tillskott. De nya akutläkarbilarna har vi haft stor nytta av, många patienter har fått läkarbedömning snabbt i hemmet och i många fall kunnat undvika akutmottagningen helt, säger Elda Sparrelid, chefläkare med ansvar för att samordna sommarens vård.

Flera närakuter har haft ett högt tryck med många besök i veckan, framförallt i Huddinge och Handen. De 200 husläkarmottagningarna har haft öppet som planerat på dagtid och de 12 husläkarjourerna på kvällarna. På akutsjukhusen har det varit mycket ansträngt, framförallt beroende på att vårdplatserna börjat minska till sommarnivåer. Vissa akutsjukhus har haft färdigbehandlade äldre som väntar på geriatriska vårdplatser samtidigt som vissa kliniker haft lediga platser både för geriatrik och rehabilitering. Samordningen mellan vårdgivarna behöver stärkas för att se till att alla platser används.

Samarbete inom förlossningsvården

Inom förlossningsvården har det också varit en intensiv vecka. Klinikerna vittnar om ett gott samarbete under veckan och i några fall har länet tagit hjälp av grannlän men kvinnor från andra län har också fött här.

- Ersättningen är höjd sedan förra sommaren och även grundbemanningen men trycket är högt eftersom förlossningsvården har högsäsong mitt i semestertider. Vi hade velat gå in i juli med högre marginaler och vi bevakar noga hur det går, med tätt samarbete kan alla resurser användas på bästa sätt när det är toppar, säger Elda Sparrelid.

Leveranser med förbrukningshjälpmedel sena

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan 1 juni för leveranser av hjälpmedel till brukare i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Systemet för leveranser har inte fungerat som tänkt med stora fördröjningar som följd. Ett omfattande arbete pågår inom SLSO med att åtgärda problemen och ett system har skapats med möjlighet att köra expressleveranser till brukare efter medicinsk bedömning.

- Det här är en väldigt olycklig situation för användarna som behöver sina förbrukningshjälpmedel. Vi har daglig kontakt med SLSO som arbetar för högtryck. Rådet till patienter är att kontakta kundtjänsten för hjälpmede,l och om man har medicinska problem på grund av uteblivna hjälpmedel ska man kontakta den vårdgivare som skrivit ut dem för att få hjälp med en expressleverans. Det går också att ringa 1177 för att få medicinska råd, säger Elda Sparrelid.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Allt fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden som ett stöd i kontakten med vården och stockholmarna är landets flitigaste användare av 1177.se med 1,39 besök per invånare och månad mot 0,7 för övriga landet.

Husläkarmottagningar och husläkarjourer

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick cirka 51 000 patienter träffa läkare där och cirka 10 000 träffade en sjuksköterska. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin, några husläkarjourer har redan idag ett stort antal besök, som den i Södertälje medan andra har mer plats för besökare.

Närakuter

Besöken på närakuterna fortsätter att öka jämfört med förra året och de tar emot allt fler barn. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren kommer vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer sammantaget ha fler platser öppna än förra sommaren. Senaste veckan fanns omkring 900 platser öppna, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva, omkring 2600 personer i snitt den senaste veckan. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit ansträngt de första dagarna efter midsommar. Vårdplatserna har börjat minska till sommarnivåer, cirka 2400 platser var öppna senaste veckan. Besöken på intensivakuten i Solna och i Norrtälje har ökat medan övriga akutmottagningar har minskat men flera akutmottagningar rapporterar ändå ett högt tryck eftersom de tar emot allt sjukare patienter.

Förlossningsvård

553 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Över nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I sex fall tog klinikerna hjälp av andra län, fem kvinnor från andra län födde här. Enheter rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd men att samarbetet fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har haft ett högt tryck under veckan. Fler nya funktioner har tillkommit sedan förra sommaren som ger invånarna vård på nya sätt. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus eller i väntan på en ambulanstransport.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Både länsakuten och beroendecentrum hade mycket besök dagarna efter midsommar. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom sk egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården kommer vara fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Blodgivning

Blodlagret är just nu nära önskad nivå efter att stockholmarna den senaste tiden donerat mycket blod. Men läget kan förändras snabbt om till exempel en större olycka leder till ett stort behov. Påfyllning behövs kontinuerligt under hela sommaren. Blod är en färskvara som bara kan lagras i 6 veckor. Stockholms tre fasta blodcentraler, vid Odenplan, Hötorget och Skanstull har ordinarie öppettider hela sommaren och blodbussarna är i drift. Öppettider, bussplatser med mera finns på geblod.nu.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård