Titta in i Sveriges modernaste sjukhus

Den 25 maj invigs Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna officiellt. Det är Sveriges modernaste sjukhus bland annat med plats för 630 patienter som alla kan få eget rum under sin behandling. Sjukhuset kommer att ta hand om de allra svåraste sjuka och skadade. Här nedan kan du se något av hur sjukhusets olika delar ser ut. Foto: Fredrik Sweger.

Den nya huvudentrén öppnade i april 2018. Här finns en informationsdisk och även apotek, kiosk, kafé och restauranger. 

Foto på operationssal

 Det nybyggda sjukhuset har 36 operationssalar varav tre så kallade hybridsalar. 

Foto på öppenvårdsmottagning

  I de nya lokalerna finns 90 dagvårdsplatser med ljus och öppen planlösning. 

Foto på enkelrum

Alla patienter har enkelrum, med egen dusch och toalett. Rummen har en extrabädd för anhöriga. 

Foto på restaurang på Karolinska Solna

 Karolinska Universitetsjukhuset har omkring 16 000 anställda, den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. 
 Dagrum

 I dagrummen, som ligger vid ljusschakten, kan patienter och anhöriga till exempel äta. 

Informationsdisk Karolinska Solna

 Det nya sjukhuset öppnade för de första patienterna under slutet av 2016. Hela byggprojektet färdigställdes i december 2017. 

Foto på laboratorium

 Bioclinicum, den nya forskningsbyggnaden, blir arbetsplats för närmare 1 000 personer från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. 

Foto på aulan

 I aulan finns Miriam Bäckströms 47 meter långa gobeläng "Ready to tell all". Ett av många konstverk i de nya sjukhusbyggnaderna.  

Foto på operationssal

Till Karolinska Universitetssjukhuset Solna kommer de allra svårast skadade och sjuka patienterna. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård