Strålavskärmningen i NKS behöver kompletteras

Vid planerade tester av två strålbehandlingsutrustningar, så kallade linjäracceleratorer, vid NKS har förhöjda strålvärden uppmätts i källaren och en intilliggande korridor samt serviceutrymmen. Det innebär att det finns brister i strålavskärmningen i de strålbehandlingslokaler som inte har börjat användas för behandling. Nu har experter tagits in av SHP, Swedish Hospital Partners, för att identifiera bristerna och bedöma vilka åtgärder som krävs.

Strålbehandlingen i de nya lokalerna är planerad att starta successivt med start under senhösten och fortgå till början av 2019. Fram till dess att strålbehandlingen i de nya lokalerna startar får cancerpatienterna sin strålbehandling i befintliga lokaler i Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

- Det viktigaste är att vi vet att det finns strålbehandling i de befintliga lokalerna för de patienter som behöver det. Vi hoppas att bristerna i de nya lokalerna ska kunna identifieras och åtgärdas snabbt och med minimal tidsförskjutning av den planerade starten av strålbehandlingen vid NKS, säger Marit Brusdal Penna direktör för strategiska fastigheter.

Det huvudsakliga ansvaret för konstruktionen ligger på SHP, Swedish Hospital Partners, som kommer att säkerställa konstruktionen så snart felet är identifierat och åtgärdat.

- SHP har tagit sitt ansvar för situationen och tagit in expertis för att förstå konstruktionsfelet. De är lika angelägna som vi att detta ska kunna lösas så snabbt som möjligt, säger Marit Brusdal Penna

Så snart experterna identifierat felet kan åtgärdsförslagen tas fram och en uppdaterad tidsplan göras. Information kommer ges löpande i takt med att brister kan identifieras och åtgärder är beslutade.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård