Södertälje närakut har öppnat för barn och vuxna

Nu har även Södertälje fått en närakut. Därmed är nio av tio närakuter igång. Här får patienter i alla åldrar vård för akuta men ej livshotande tillstånd. Närakuten har öppet året runt, alla dagar, 8-22.

Den nya närakuten ligger inne på Södertälje sjukhus, granne med akutmottagningen. Redan vid kassan kommer alla patienter att få en bedömning om var de bäst kan tas omhand; närakuten, sjukhusets akutmottagning eller exempelvis vårdcentralen och husläkarjouren.

Närakutens roll är att ta hand om akuta besvär och olycksfall som inte kan vänta, men som inte är livshotande. Med närakuten blir det möjligt för barnfamiljer att få vård i Södertälje. Barn med allvarliga tillstånd kommer dock även i fortsättningen att hänvisas in till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna eller Huddinge.

Labb, röntgen, ambulansintag

Närakuterna fungerar som en mindre akutmottagning med röntgen, labb och ambulansintag. Här finns även observationsplatser för patienter som behöver ligga kvar några timmar för bedömning.

Totalt räknar Stockholms läns landsting med att närakuterna kommer att kunna ta emot drygt 300 000 patienter per år. De är en viktig del i den nya struktur för akut vård som nu införs i Stockholms läns landsting med målet att ge invånarna akut vård på rätt plats i rätt tid med rätt kompetens.

- Sedan de första närakuterna öppnade i början av året har vi sett att många invånare söker sig dit. Samtidigt minskar besöken på sjukhusens akutmottagningar. Tanken är att patienter med akuta men inte livshotande tillstånd ska bli snabbare färdigbehandlade på närakuten än de blir på akutmottagningen, där man alltid måste prioritera de allra svårast sjuka, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Akuta allergiska reaktioner och frakturer

Exempel på skador och sjukdomar som kan tas om hand på närakuter är misstänkta frakturer i händer och fötter, akuta allergiska reaktioner, hjärnskakning, sårskador eller misstänkt propp i ett ben.
- Den som är osäker på var det är bäst att gå kan alltid ringa 1177 Vårdguiden och få vägledning av en erfaren sjuksköterska. Och vid livshotande tillstånd ska man förstås alltid ringa till 112, säger Johan Bratt.

Närakuterna - samma uppdrag och öppettider

• Öppet alla dagar mellan 08.00-22.00. Förlagda till platser med goda allmänna kommunikationer.
• Röntgen.
• Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i akutsjukvård.
• Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre.
• Möjlighet till konsultation från andra specialister.
• Ambulansintag.
• Tillgång till bakjour vid hög belastning.

1177 Vårdguiden(öppnas i nytt fönster) hittar du adresserna till länets närakuter. Ett besök kostar 200 kronor, men är gratis för barn upp till 18 och äldre över 85.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård