Förlossningar i länet i april

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2515 förlossningar i april. Över nio av tio födde på den enhet de planerat i förväg.

- Nu på senvåren och under sommaren kommer det födas särskilt många nya stockholmare. Då är det extra viktigt att förbereda sig genom att lista sig på en förlossningsklinik i samråd med barnmorskan i mödravården. Förlossningskliniken ansvarar för specialistvård innan förlossningen om det skulle behövas och det är dit man ska ringa när förlossningen startar. Det är också dit man i de allra flesta fall ska åka men om det skulle vara fullt där just det dygnet ordnar de en annan plats, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska blivande föräldrar ringa till den enhet som de valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just då och det är bättre att föda på en annan enhet hjälper de erfarna koordinatorerna till att ordna det.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid tretton tillfällen tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. 27 kvinnor från andra län födde här i april. Framförallt på Södertälje sjukhus som tog emot 17 kvinnor från att annat län.

Förlossningar i april 2018 per sjukhus

Förändringen mot april 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 653 (-8)
Södertälje sjukhus: 202 (+25)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 329 (+12)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 394 (+19)
Danderyds sjukhus: 587 (+40)
BB Stockholm: 350 (+12)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård