Se filmen om den akuta vården i Stockholm

Nu införs en ny struktur för den akuta vården i Stockholms län. Invånarna kommer att få veta mer genom direktutskick till alla hushåll, affischer på stan och information på 1177.se. Och en film förklarar den nya akutsjukvården på 150 sekunder.

Den 1 maj öppnar intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Den tar emot patienter från hela länet i helikopter och ambulans eller med accepterad remiss från en annan vårdgivare. Samtidigt har det nu öppnat åtta nya närakuter som tar emot många patienter som tidigare gått till sjukhusens akutmottagningar. Innan året är slut ska det bli tio närakuter.

Fem vårdformer

Den akuta vården har nu fem vårdformer. Målet är rätt vård nära invånarna. Var du än bor i länet.

  • 1177 Vårdguiden. Råd och vägledning av sjuksköterska. Svarar dygnet runt, alla dagar.
  • Över 200 husläkarmottagningar. Specialister på vanliga sjukdomar, din närmaste mottagning. Vissa har jouröppet för akuta skador och sjukdomar på kvällar och helger till 22.
  • Åtta närakuter, ska bli tio under 2018. För allvarliga tillstånd som inte kan vänta. Öppet 8-22, alla dagar. Med ambulansintag, röntgen och labb.
  • Sex akutmottagningar. Livshotande skador och sjukdomar som behöver omedelbar vård. Öppet dygnet runt, alla dagar.
  • Intensivakuten, för de allra svårast sjuka och skadade som kommer med helikopter, ambulans eller accepterad remiss. Öppnar i maj på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Dessutom finns jourläkarbilar som kan göra hembesök, barn- och ungdomsmottagningar (BUMM), psykatrisk akutbil (PAM) och öppenvårdspsykiatri. Varje dag görs det också många akutbesök i den öppna specialistvården. Börja alltid med att kontakta 1177 Vårdguiden och ring 112 vid livshotande tillstånd.

Läs mer om den nya strukturen för akut vård

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård