Patienter kontaktas efter upptäckt mässlingfall

Ett fall av mässling har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Personen har under helgen den 21:a och 22:a april varit på Södersjukhusets akutmottagning för vuxna och Rosenlunds närakut.

- Nu pågår smittspårning enligt fastställda rutiner. Det innebär att personal från Södersjukhuset och Rosenlunds närakut ringer upp personer som kan ha smittats under helgen. Förutom att kontakta personerna per telefon skickas också brev till berörda, säger Per Follin smittskyddsläkare i Stockholm.

Smittskyddsläkaren i Stockholms läns landstings besked till de berörda är att den som varit på Rosenlunds närakut eller Södersjukhusets akutmottagning för vuxna under den aktuella helgen ska vara uppmärksam på tecken på mässlingen, till exempel hög feber. Eftersom inkubationstiden är mellan 7 och 18 dagar innebär det att dom som kontaktats ska vara uppmärksamma under perioden den 25:e april till den 12:e maj.

När mässling upptäcks hos en person i Sverige görs en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft. De som kan ha blivit smittade erbjuds behandling som kan innebära förebyggande vaccination eller immunglobulin om det behövs.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässlingen kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Fakta 

Mässlingen är en mycket smittsam sjukdom. De flesta svenskar är vaccinerade. Det gör att sjukdomen är ovanlig i Sverige. Mässlingen är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässlingen eller dem som inte är vaccinerade.

De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda mellan 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination > 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård