Förlossningar i länet i mars

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2470 förlossningar i mars. Över nio av tio födde på den enhet de planerat i förväg.

- Nu pågår planeringen inför sommaren för fullt eftersom vi vet att det är då det föds som allra flest barn. Då kommer det bli det extra viktigt att ringa till den förlossningsenhet man är listad på när förlossningen startar. Om det är ett dygn med väldigt många förlossningar ger det koordinatorerna möjlighet att förbereda mottagandet på ett bra sätt och till exempel ordna plats på en enhet som har bättre plats om det skulle behövas, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska blivande föräldrar ringa till den enhet som de valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just då och det är bättre att föda på en annan enhet hjälper de erfarna koordinatorerna till att ordna det.

Fler fick föda där de planerat

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2470 förlossningar i mars. Det är ungefär lika många som i mars 2017. Sex procent födde på en annan enhet en den de planerat, en minskning jämfört med 2017 då samma siffra var sju procent.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid sex tillfällen tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. 29 kvinnor från andra län födde här i mars. Framförallt på Södertälje sjukhus som tog emot 14 kvinnor från att annat län.

Förlossningar i mars 2018 per sjukhus

Förändringen mot mars 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 671 (-16)
Södertälje sjukhus: 187 (+17)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 306 (-6)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 401 (+5)
Danderyds sjukhus: 566 (+3)
BB Stockholm: 339 (+13)

Skillnad i antalet förlossningar över året

Månaderna ordnade efter antal förlossningar

 • Maj (2628)
 • Juli (2559)
 • Augusti (2528
 • Juni (2483)
 • Mars (2454)
 • April (2415)
 • Oktober (2385)
 • Januari (2355)
 • September (2348)
 • Februari (2216)
 • November (2207)
 • December (2044)

Summa: 28 622

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård