Beslut om två anpassningar vid NKS

Landstingsdirektören har idag beslutat om två anpassningar vid NKS som ska kunna genomföras till sommaren. Det första beslutet handlar om att anpassa lokalerna och utrusta sterilcentralen för tillkommande utrustning som ökar kapaciteten för att kunna sterilisera fler medicinska instrument. Den andra anpassningen avser att anpassa lokalerna för strålbehandling till den nya upphandlade medicinska utrustningen.

Besluten för båda anpassningarna ligger båda inom ramen för befintlig budget. Kostnaden för tillkommande utrustning och anpassningen av sterilcentralen har ett uppskattat pris om högst 11 miljoner kronor och anpassningen av strålbyggnaden för ny utrustning har ett uppskattat pris om högst 20 miljoner kronor.

- Båda dessa förändringar planeras göras innan vi har full drift i de nya sjukhusbyggnaderna. Vi kan då använda kapacitet i både de nya och gamla byggnaderna så att anpassningarna minskar påverkan för patienterna, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Besluten har fattats av landstingsdirektören i enlighet med delegationsordningen och anmäls till landstingsstyrelsen.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård