Stöd till Södersjukhuset under stabsläge

Södersjukhuset har just nu stabsläge för att säkra omhändertagande av de patienter som nu vistas på akutmottagningen i väntan på vårdplatser.

- Stabsläge är ett sätt att samla sjukhusets alla resurser för att snabbt kunna prioritera om, när det som i det här fallet, är många patienter som väntar på vårdplatser på deras akutmottagning. Vårt fokus är just nu att hjälpa Södersjukhuset med att få tillgång till fler geriatriska vårdplatser och inventera stöd från andra akutsjukhus, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Södersjukhuset har haft högt tryck på sin akutmottagning och bedömningen av deras chefläkare idag var att det var alltför många patienter som väntade på vårdplatser. Sjukhuset har inte kunnat bemanna så många vårdplatser som behövs och många patienter väntar också på plats i den geriatriska vården.

- För den som är sjuk eller skadar sig är det extra viktigt att kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för att få veta var det finns plats. Vi har sju nya närakuter med mer tillgång i röntgen som kan ta hand om en stor del av de halkskador som tidigare behövde få vård på akutmottagningen, säger Johan Bratt

Högt tryck trots färre besök

Statistiken visar att besöken minskar totalt sett på akutmottagningarna men brist på vårdplatser på grund av svårigheter att bemanna, tillsammans med svårigheter att skriva ut patienter till den geriatriska vården har gjort att trycket ändå blivit högt. Den geriatriska vården har i sin tur patienter som väntar på att tas omhand av den kommunala vården.

Om stabsläge

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge innebär att nyckelfunktioner i verksamheterna följer händelseutvecklingen och vid behov kan fatta snabba beslut.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård