Vårdbehov avgör vem som tas emot på nya intensivakuten

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna öppnar 1 maj för patienter från hela länet som kommer i ambulans, helikopter eller med remiss från en annan vårdgivare. Då är det vårdbehovet som avgör om intensivakuten är rätt vårdform eller om någon av de andra vårdgivarna i länet passar bättre.

- Målet är att fler ska få vård på rätt plats från början utifrån vars och ens behov. I vissa mycket allvarliga fall kommer intensivakuten vara rätt för den som blir livshotande sjuk eller skadad, ibland kommer det vara en akutmottagning på någon av de andra akutsjukhusen som är rätt men allt oftare också närakuterna eller andra vårdgivare med akuta tider. Vi ser redan hur besöken på akutmottagningarna minskar totalt sett samtidigt som allt fler hittar till närakuterna, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting

Tekniskt komplicerad vård

Tanken är att när en stor del av den högspecialiserade allra mest tekniskt komplicerade vården koncentreras till en plats i länet kan dessa resurser, som är till för alla i hela länet, användas mer effektivt och komma fler till del.

De patienter som tidigare brukat komma till akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska nu  i många fall tas emot på de andra akutsjukhusen i länet eller på närakut. Danderyds sjukhus får till exempel ett större ansvar för patienter från Solna och Sundbyberg. Ett annat exempel är Capio S:t Görans sjukhus som får ett tydligare ansvar för patienter från Västerort. Samtidigt ska fler patienter som tidigare gick till dessa akutmottagningar tas emot på länets närakuter som har ett nytt breddat uppdrag med bland annat mer röntgen.

- Det är viktigt att komma ihåg att man som patient inte behöver hålla reda på själv var rätt vård finns. Ring 1177 Vårdguiden och rådgör med de erfarna sjuksköterskorna där om hur fort du behöver vård och var. Som vanligt är det 112 som gäller om tillståndet är livshotande, säger Johan Bratt.

Exempel på sjukdomar och skador på intensivakuten

Intensivakuten ska till exempel ta emot om traumapatienter, det vill säga patienter som fått omfattande skador av till exempel en trafikolycka. De ska också ta emot strokepatienter som behöver så kallad trombektomi, en typ av behandling drar ut proppar ur hjärnans kärl. Patienter med dykarsjuka eller rökförgiftning som behöver tryckkammarbehandling eller ECMO (avancerad behandling i hjärt- och lungmaskin) är också intensiv-akutspatienter. Patienter som har pågående högspecialiserad behandling på Karolinska, kommer också att kunna kontakta sjukhuset och komma till intensivakuten om de blir akut försämrade. Patienter kommer även kunna komma dit med remiss. Det betyder att patienter som är hos en annan vårdgivare får komma till intensivakuten istället , efter att Karolinska Universitetssjukhuset och den andra vårdgivaren kommit överens om det.

Stöd för hänvisning

Ett nytt stöd för hänvisning till rätt vårdform införs nu i länet för att vårdgivare ska kunna vägleda sina patienter rätt. En kommunikationsinsats pågår också som vägleder patienter rätt i den nya akuta vården.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård