Fortsatt samarbete efter hävt stabsläge

Samarbetet mellan länets chefläkare fortsätter efter ett onsdagsdygn med extra högt tryck på akutmottagningarna. Samtidigt pågår arbete med fler geriatrikplatser och utbyggnad av närakuter.

Under onsdagen var trycket högt både på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset. I Huddinge hävdes stabsläget på torsdagsmorgonen och läget på länets akutmottagningar är nu förbättrat.

- Vi hade ett samordnande möte idag mellan länets chefläkare och kunde konstatera att det intensiva arbetet på akutsjukhusen med åtgärder haft effekt. Karolinska Universitetssjukhuset hade öppnat fler vårdplatser och Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus hade också hjälpt till med att ta hand om patienter från Karolinska. Fler patienter hade också fått geriatrisk vård. Akutsjukhusen har normalläge även om man ska komma ihåg att trycket på en akutmottagning alltid varierar och kan ändras snabbt, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

För många patienter finns bättre alternativ än vård på akutsjukhus. Bland annat har Dalens sjukhus, Handens sjukhus, och Kunsgholmsgeriatriken fått i uppdrag att öka antalet vårdplatser för äldre i behov av geriatrisk vård. Med fler alternativ till akut vård kan akutsjukhusen fokusera på de patienter som behöver just deras resurser.

Utbyggnad av närakuter ger alternativ till akutmottagningen

Närakuterna har öppet 8-22 alla dagar och är till för allvarliga skador och tillstånd som inte kan vänta – men som inte behöver alla de resurser som finns på ett akutsjukhus. Det kan handla om misstänkta frakturer, akuta allergiska reaktioner, hjärnskakning, sårskador eller misstänkt propp i ett ben. Närakuten tar emot både barn och vuxna, och finns till för många av de familjer som tidigare vänt sig till sjukhusets barnakut.

Närakuten har tillgång till både röntgen och laboratorium och fungerar som en mindre akutmottagning. Ambulanser kan köra patienter till närakuten och det finns också platser där patienter kan ligga kvar några timmar för observation, så att personalen kan bedöma om patienten kan gå hem eller behöver läggas in på ett akutsjukhus.

Sju närakuter har öppnat

Hittills har sju närakuter startat med det nya breddade uppdraget, bland annat vid Danderyds sjukhus och i Huddinge. Och ytterligare tre är på väg under 2018, bland annat på Södermalm nära Södersjukhuset.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård