Förlossningar i länet i februari

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2166 förlossningar i februari. Över nio av tio födde på den enhet de planerat i förväg.

 - Prognoserna visar att det kommer att födas fler barn under våren och sommaren. Vi har sex bra förlossningsenheter i länet som hjälps åt de dagar det är många som föder samtidigt. Det är viktigt att prata med sin barnmorska och välja bland de enheter som har plats den vecka förlossningen är beräknad, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska blivande föräldrar ringa till den enhet som de valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just då och det är bättre att föda på en annan enhet hjälper de erfarna koordinatorerna till att ordna det.

Fler förlossningar än förra året

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2166 förlossningar i februari. Det är ca 50 fler än februari 2017. Över nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan sex procent födde på en annan enhet i länet. Det betyder att fler fick föda där de planerat jämfört med februari 2017.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid tre tillfällen tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. 28 kvinnor från andra län födde här i februari.

Förlossningar i februari 2018 per sjukhus

Förändringen mot februari 2017 inom parentes

Södersjukhuset: 583 (+2)
Södertälje sjukhus: 171 (+13)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 320 (+8)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 361 (-61)
Danderyds sjukhus: 541 (-5)
BB Stockholm: 331 (-7)

Förlossningar per enhet 2017

Södersjukhuset 7900 (planerat antal 8000)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 3755 (planerat antal 4000)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 4369 (planerat antal 5200)
Södertälje sjukhus 2166 (planerat antal 2400)
Danderyds sjukhus 6461 (planerat antal 6700)
BB Stockholm 3971 (planerat antal 4000)

Totalt antal förlossningar 2017: 28 622

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård