Inget beslut om försäljning av Karolinska Universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad

Landstingsfullmäktige beslutade i dag att återremittera ärendet om försäljningen av Karolinska Universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad.

Landstingsstyrelsen beslutade den 30 januari att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna försäljningen av Karolinskas gamla huvudbyggnad och intilliggande byggnader som är etapp 1 i norra delen av Hagastaden. Landstingsfullmäktige beslutade i dag att återremittera ärendet.

Förslaget till avtal är tecknat med fastighetsfondsförvaltaren Niam AB:s bolag. Köpeskillingen är 2,3 miljarder kronor. Avtalet är villkorat ett godkännande i landstingsfullmäktige senast den 30 juni 2018.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård