Byte av hårdvara del av arbete för robust nätverk vid NKS

Arbetet med att stärka robustheten i den nätverkslösning som används i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna pågår. Som ett led i arbetet förbereds nu ett byte av hårdvara.

- Planeringen för den här delen av arbetet har pågått under en längre tid. Resultatet av alla tester som är utförda gör att vi i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset har bedömt att bytet bör genomföras under andra vecka 8. Vårt viktigaste fokus i planeringen nu är att se till att arbetet görs på ett patientsäkert sätt, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Arbetet ska stärka den IT-lösning som stödjer flera av de system som används för kommunikation kring patienter och övervakning. Under bytet av hårdvaran kommer vårdpersonalen använda sig av manuella rutiner eftersom de inte kommer ha åtkomst till IT-miljön. Manuella rutiner kräver extra arbete och sjukhuset kommer därför få hjälp av andra akutsjukhus med att ta hand om en del av de patienter som annars hade vårdats hos dem. Inför och under bytet kommer Karolinska Universitetssjukhuset arbeta tätt tillsammans med landstingets centrala ledningsfunktioner och chefläkare för att planera samarbetet med länets övriga akutsjukhus och andra vårdaktörer.

- Det här gör vi i nära samverkan mellan IT och vården. Vi kommer ha ett öppet sjukhus men med manuella rutiner, säger Malin Frenning.

Byte av hårdvara

Det var under arbetet med att stärka robustheten i nätverkslösningen som ett fel upptäcktes i en hårdvara. Leverantören kommer nu att byta ut den felaktiga hårdvaran.

Bakgrund

Både i anslutning till driftsättningen och under senhösten 2017 har störningar i nätverket i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna gjort att viktiga system inte kunnat användas som det är tänkt och att personal behövt genomföra övervakning och annan vård med manuella rutiner. Detta har krävt extra insatser för att säkra patienternas behov, delvis med stöd av andra sjukhus. Bytet av hårdvaran är en del av det övergripande uppdraget till landstingsdirektör Malin Frenning och sjukhusdirektör Melvin Samsom för att skapa en mer robust nätverkslösning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård