Oförändrade råd för vaccination mot mässling i Stockholms län

Inget mässlingsutbrott pågår i Stockholms län och rekommendationer för vaccination mot mässling är de samma som tidigare i länet.

Med anledning av det pågående mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen har smittskyddsläkaren i regionen ändrat råden för vaccination. Inget mässlingsutbrott pågår i Stockholms län, och råden för vaccination är de samma som tidigare inom Stockholms läns landsting.

– Vi följer noga utbrottet av mässling i Västra Götalandsregionen, men eftersom vi inte har ett utbrott här nu kommer vår rekommendation att vara den samma som tidigare. Det betyder att vi erbjuder alla barn vaccin från 18 månaders ålder, säger Per Follin, smittskyddsläkare för Stockholms läns landsting.

Vaccination vid 18 månaders ålder i Stockholms län

I Stockholms läns landsting vaccineras barn vid 18 månaders ålder. Vaccinet erbjuds alla barn på de regelbundna besök i barnhälsovården som alla barn kallas till. Vaccination vid ett och ett halvt års ålder är det som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Ändrad rekommendation i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen har smittskyddsläkaren fattat beslut om att erbjuda vaccinet tidigare, från 12 månaders ålder på grund av att det pågående utbrottet innebär en ökad risk för mässlingssmitta hos personer som saknar skydd.

Om det allmänna vaccinationsprogrammet

Fler än 96 procent av de 2-åriga barnen i Sverige är vaccinerade mot mässling via det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet finns som en del av det så kallad MPR-vaccinet, som skyddar mot både mässling, påssjuka och Röda hund. Grupper som kan drabbas av mässling är barn under 18 månader som ännu inte blivit vaccinerade, vissa personer med sänkt immunförsvar som inte kan vaccinera sig med detta vaccin liksom andra individer som inte haft mässling tidigare i livet och av olika orsaker inte blivit vaccinerade.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård