Fjärde rapporten om vården under vinterhelgerna

Akutsjukhusen har nu fler platser öppna än förra veckan men det är fortfarande mycket ansträngt. Läs också i fjärde rapporten om influensaläget och behovet av blod.

Akutsjukhusen har planerat att ha fler platser öppna denna vecka eftersom trycket brukar vara extra högt direkt efter nyårshelgen. Under nyårshelgen och dagarna efter har platser utöver det öppnats för att ge plats för fler som behöver läggas in, totalt har 180 fler platser öppnats. Trots detta rapporterar flera akutsjukhus ett mycket ansträngt läge. Bland annat är patienter kvar på akutsjukhus i väntan på en plats inom den geriatriska vården där det varit svårt att bemanna alla vårdplatser under helgerna.

- Jag har tät kontakt med våra chefläkare och våra geriatriska vårdgivare för att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt. Vi har särskilt tät kontakt med våra geriatriska vårdgivare för att se om de kan öppna ytterligare vårdplatser och vi ska också hjälpa till med överflyttningarna mellan vårdgivare så att de sker så smidigt som möjligt, säger Elda Sparrelid, ställföreträdande chefläkare för Stockholms läns landsting.

Besök på närakuter och husläkarjourer fortsätter öka

Över 7800 stockholmare hittade till närakuter och husläkarjourer under sista veckan 2017. Det är fler besök än samma vecka förra året samtidigt som besöken på akutmottagningarna var färre. Närakuter och husläkarjourer har öppet 8-22 alla helgdagar och 17-22 på vardagar vilket betyder att det finns större kapacitet där att ge läkarbedömning och påbörja en behandlingar under veckor med många röda dagar än vanliga veckor.

Extra ambulanser

Ambulanssjukvården har sammantaget haft en högre kapacitet under helgerna än under övriga året med en extra förstärkning på nyårsnatten och extra transportambulanser under nyår- och trettonhelg. Under vardagarna direkt efter nyår har behovet av ambulansresurser blivit extra stort och ytterligare bilar har satts in utöver de som planerats.

Länets transportambulanser, som tar redan läkarbedömda patienter mellan vårdgivare har också använts mer än tidigare.

Ökning av influensa

Allt fler drabbas nu av influensa men det är hittills färre som är i behov av sjukhusvård jämfört med förra året då 200 - 300 personer vårdades för influensa vid samma tid. Enligt den senaste prognosen beräknas influensatoppen komma i februari.

Influensa kan spridas både som droppsmitta via nysningar och hostningar framförallt inomhus eller som kontaktsmitta, direkt via händerna eller till exempel när man tar på dörrhantag eller stolpar i bussen.

- Mina bästa råd är att tvätta sina händer ofta, att nysa och hosta i armvecket och om det går undvika kontakt med personer som är sjuka. Om man misstänker att man drabbats av influensa och undrar över om man behöver söka vård så är det bäst att vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon, säger Elda Sparrelid.

De allra flesta blir friska genom vila och egenvård men de som tillhör en riskgrupp kan bli extra sjuka och de erbjuds därför gratis vaccin.

Blodgivning innan influensasäsongen börjar

Under influensasäsongen är det färre blodgivare som lämnar blod och blodcentralen uppmuntrar därför till blodgivning för att fylla på lagren.

- Blod räddar liv varje dag i sjukvården och är dessutom en färskvara, så nu behöver lagret fyllas på med alla blodgrupper. Vi vet också att färre ger blod när influensasäsongen kommit igång på allvar, så vi välkomnar både nya och gamla blodgivare att besöka våra blodcentraler och bussar så snart som möjligt, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Stockholms läns landsting.

1177 Vårdguiden

Första ingången till vård under vinterhelgerna kommer som vanligt vara 1177 Vårdguiden där sjuksköterskor ger egenvårdsråd eller råd om när och var det är bäst att besöka en vårdgivare. Många stockholmare använder sig av 1177 Vårdguiden på telefon. 32 000 samtal ringdes in under förra veckan, det är topp tre av antalet samtal under 2017.

Husläkarmottagningar

De flesta som söker vård under vinterhelgerna kommer att få hjälp av någon av länets över 200 husläkarmottagningar som har öppet alla vardagar. Statistiken visar på 29 820 besök på husläkarmottagningarna. Att siffran är lägre beror bland annat på att veckan endast hade tre vardagar.

Närakuter och husläkarjourer

Länets närakuter har öppet alla vardagskvällar och hela dagen på röda dagar. Allt fler väljer nu närakuterna. Senaste veckan hade närakuterna och husläkarjourerna 7859 besök vilket är fler än samma vecka förra året.

Psykiatrisk vård

De psykiatriska vårdplatserna är öppna i länet, ca 800 vårdplatser. Inom den psykiatriska vården finns också fyra akutmottagningar som är öppna som vanligt. Även de fem mobila teamen är i drift.

Vård för äldre

Flera geriatriska vårdgivare har haft ont om vårdplatser under den senaste tiden på grund av svårigheter att bemanna och ett arbete pågår för att använda platserna så effektivt som möjligt. En tät dialog pågår med länets kommuner om de patienter som är färdigvårdade hos landstingsvården och behöver förberett stöd innan de kan komma hem. Syftet är att fler färdigvårdade ska kunna komma hem och inte behöva vara kvar på sjukhus. Hemtjänstpersonalen i Stockholms län har ett eget telefonnummer, en snabblinje för att snabbare komma fram till 1177 Vårdguiden. På det sättet kan de få råd om sina brukare och ibland undvika onödig inläggning på akutsjukhus.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Nära 2500 patienter är nu inskrivna i ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet). Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Förlossning

Förlossningsavdelningarna har samma bemanning under helgerna som de haft under hösten och förra veckan föddes 495 barn i länet. Det kan bli toppar, som i all akutsjukvård, och då sker samarbete mellan enheterna som leds av erfarna koordinatorer. Även samarbete mellan länen sker. Senaste veckan var det inga hänvisningar utanför länet från Stockholms läns landsting men fem kvinnor från andra län födde här.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen har enligt plan fler platser öppna denna vecka eftersom trycket brukar vara extra högt direkt efter nyår. Senaste mätningen visar på 2650 öppna vårdplatser på akutsjukhusen. Trots detta rapporterar flera akutsjukhus ett ansträngt läge och många patienter som är inskrivna på akutsjukhus väntar på en plats inom den geriatriska vården där det varit ont om vårdplatser på flera enheter under helgerna.

9405 besök togs emot på akutmottagningarna, det är nästan 300 färre än samma vecka förra året då 9754 besök togs emot.

Prehospital vård

Efter en nyårshelg som fungerat enligt plan har behovet av ambulansresurser blivit extra stort vardagarna efter nyår och extra enheter har satts in. Ambulanssjukvården i Stockholms län har 71 vägburna ambulanser, en ambulanshelikopter och en akutläkarbil. Det finns också två intensivvårdsambulanser och ytterligare en ambulans för utomlänsuppdrag. Två av de vägburna ambulanserna utgör förstärkningsenheter. Ambulanshelikoptern är i tjänst dygnet runt. Verksamheten har sammantaget högre kapacitet under helgerna än under övriga året.

Jourläkarbilar

I länet finns också jourläkarbilar som är i drift kvällar och nätter och dygnet runt alla röda dagar, genom dem kan tex äldre eller personer med funktionsnedsättning som har svårt att ta sig till en husläkarjour eller närakut få hem en läkare som kan göra en bedömning. Det är i första hand sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden som bedömer när det behövs ett hembesök av jourläkarbilen.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård