Färre barn föddes i Stockholms län 2017

Efter fem års ökning föddes något färre barn i Stockholms län under 2017. Och länets förlossningskliniker tog emot fler födande från andra län än vad som hänvisades ut från Stockholm. Det är några siffror från årsstatistiken för 2017.

Under förra året skedde totalt 28 622 förlossningar på klinikerna i Stockholms län, vilket var 821 färre än under 2016. En minskning med 2,8 procent och därmed ett trendbrott efter fem år med ett ökat antal födslar.

- Varför födslotalen nu går ned vet vi inte, tiden får utvisa om det här är en bestående trend eller en tillfällig nedgång. Den planering vi har för förlossningsvården ligger fast, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Högre ersättning till förlossningsvården

Trots något färre förlossningar var läget i perioder ansträngt på sjukhusen, särskilt under sommarmånaderna, och en rad åtgärder sattes in för att ge större möjlighet för barnmorskorna att fokusera på de födande kvinnorna. Bland annat öppnades extra förlossningsrum, ersättningen till nyckelpersoner höjdes och fler undersköterskor togs in för att avlasta barnmorskorna liksom assistenter som kunde bädda sängar, ta fram mat och ta hand om transporter. I oktober beslutades också om att höja ersättningen per förlossning, pengarna ska gå till fler medarbetare.

Drygt nio av tio fick föda på den klinik de valt

Statistiken visar att drygt nio av tio kvinnor, 93 procent, under 2017 fick föda på den klinik de valt. Men förlossningsvård är en akut verksamhet där antalet förlossningar varierar kraftigt mellan dygnen. Vissa dagar är det lugnt, andra kommer många födande kvinnor samtidigt. Därför fick 7 procent, eller 2 007 kvinnor, föda barn på en annan klinik i länet än de hade valt när de var i graviditetsvecka 25.

Förlossningar i grannlän

De dygn då läget var mycket ansträngt ordnades också i fler fall plats för den födande kvinnan på en klinik utanför länet. Det skedde totalt 133 gånger att jämföra med 88 gånger under 2016. En ökning från 0,3 procent till 0,46 procent av alla födslar. Här sticker sommarmånaden juli ut, då 34 stockholmskvinnor fick förlösas på en klinik i ett grannlän.

Fler kvinnor kom för att föda i Stockholm

Samtidigt kom dubbelt så många, 273 kvinnor, från andra delar av landet till Stockholm för att föda barn, vilket var en ökning från 215 året innan. Flest kom till Södertälje sjukhus, 107, följt av Karolinska Solna, 47 och Karolinska Huddinge, 39.

- Det är viktigt att vi hjälps åt mellan grannlänen. Dels att vi kan få stöd under våra toppar men också att vi kan erbjuda förlossningsplatser liksom högspecialiserad förlossnings- och neonatalvård åt kvinnor från andra län, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

I vecka 25 väljs en klinik som beräknas ha plats

I Stockholms läns landsting finns vårdval inom förlossningsvården. Det betyder att gravida par vid graviditetsvecka 25 kan välja en förlossningsenhet som har plats den vecka som förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den enhet som de har valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just det dygnet är det den enheten som ordnar plats på en annan enhet och ger besked till de blivande föräldrarna var de kommer tas emot.

Förlossningar under 2017 per sjukhus (2016 inom parentes):

Södersjukhuset: 7 900 (7 164)
Södertälje sjukhus: 2 166 (1 809)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 3 755 (3 744)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 4 369 (4 608)
Danderyds sjukhus: 6 461 (6 714)
BB Stockholm: 3 971 (4 035)

Antal förlossningar 2005-2017 i Stockholms län:

2005 25 118

2006: 26 264

2007: 26 663

2008: 27 373

2009: 27 992

2010: 29 087

2011: 28 167

2012: 28 451

2013: 29 038

2014: 29 308

2015: 29 330

2016: 29 443

2017: 28 622

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård