Extra samarbete med Södersjukhuset under stabsläge

Södersjukhuset har nu efter trettonhelgen ett stort tryck på sin akutmottagning och har idag på förmiddagen infört stabsläge för att skapa extra resurser och samla sin ledning. Chefläkaren i SLL stöttar samarbetet med övriga vårdgivare för att bland annat ge mer plats för patienterna.

-Vi har kontakt med Södersjukhusets ledning och hjälper till med samordningen med andra vårdgivare. Bland annat arbetar vi för att ta fram fler geriatriska vårdplatser för de äldre patienterna som är färdigvårdade på Södersjukhuset, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Det har varit ett högt tryck hos många vårdgivare i länet under vardagarna efter nyår, framförallt på akutsjukhusen, även om fler platser nu öppnas efter helgerna.

Södersjukhuset har just nu ett extra besvärligt läge med många patienter som väntar på akutmottagningen på att läggas in och valde därför att införa stabsläge kl 10.30. De arbetar bland annat med att ta över fler patienter från akutmottagningen till vårdavdelningar och också med att öppna ytterligare vårdplatser. Övriga akutsjukhus arbetar i det normala beredskapsläget även om trycket är högt även hos dem.

Vägledning till närakut och husläkarjour via 1177 Vårdguiden

Över 7800 stockholmare hittade till närakuter och husläkarjourer under sista veckan 2017. Närakuter och husläkarjourer har öppet 8-22 alla helgdagar och 17-22 på vardagar. Tillsammans med akuttider på husläkarmottagningarna är de är i många fall det bästa sättet att få en bedömning och påbörja behandling.

- Det är viktigt att ta hjälp av 1177 för att få vägledning om var det är bäst att få vård, just nu är det många svårt sjuka som behöver prioriteras på våra akutmottagningar och den som är mindre sjuk eller skadad kan få längre väntan, säger Johan Bratt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård