1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination

På 1177 Vårdguiden finns råd och vägledning till de som vill veta meröver sitt eller sina barns skydd mot mässling.

De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling, det innebär i Stockholms Läns Landsting cirka 85 procent av invånarna enligt följande åldersgruppering. Den som är född efter 1980 är i allmänhet vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

Grupper som kan drabbas av mässling är:

  • Barn under 18 månader som ännu inte blivit vaccinerade
  • Vissa personer med sänkt immunförsvar som inte kan vaccinera sig med detta vaccin
  • Andra som inte haft mässling tidigare i livet och av olika orsaker inte blivit vaccinerade

Rekommendationer om vaccin

Det är framför allt de grupper som av medicinska skäl inte kan vaccineras som skyddas om en stor andel av den övriga befolkningen är vaccinerad så att epidemier inte kan bryta ut. Den som inte haft sjukdomen och av något skäl inte blivit vaccinerad rekommenderas att vaccinera sig om man riskerar att bli utsatt för smitta till exempel inför utlandsresor.

- Vi har ett mycket bra skydd mot mässling i Sverige, men det finns grupper som inte är skyddade och därför beroende av att andra vaccinerar sig, säger Per Follin, smittskyddsläkare för Stockholms läns landsting.

Mycket smittsam virussjukdom

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber, luftvägssymtom, irriterade röda ögon och efter 4-5 dagar utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation. Mässling kan också leda till en allvarlig inflammation i hjärnan, men det är ovanligt. En hjärninflammation kan ge skador som inte försvinner och också vara livshotande.

Vid misstanke om mässling

Vid misstanke om mässling hos sig själv eller sitt barn är det bra att kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning eller kontakta sin vårdcentral. Eftersom mässling är så smittsamt är det bäst att ringa först, istället för att åka direkt till vårdmottagningen.

Om vaccination mot mässling

Den som är osäker på ditt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning. Vaccination mot mässling till vuxna ges på vaccinationsmottagningar samt på vissa vårdcentraler. Barn som ännu inte börjat förskoleklass vaccineras på barnavårdscentraler och skolbarn inom skolhälsovården.

Vid vaccination inom barnvaccinationsprogrammet är vaccination kostnadsfri. Vid övrig vaccination mot mässling tas en avgift ut.

Fem snabba fakta om mässling och vaccination

  1. De som har haft mässlingen har ett livslångt skydd
  2. De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling antingen erhållet via vaccination eller genomgången sjukdomen
  3. Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet
  4. Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning
  5. 1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård