Tredje rapporten om vården under vinterhelgerna

Flera insatser pågår nu eftersom trycket ökat på akutsjukhusen under dagarna efter julhelgen. Fler sjuka patienter har lagts in samtidigt som patienter som är färdigvårdade har svårt att tas emot i annan vård.

- Vi har täta kontakter chefläkare emellan och vi har haft direktkontakt med våra kommuner under dagen om de patienter som är färdigvårdade hos oss och behöver förberett stöd för att komma hem. Dessutom öppnas extra platser i den geriatriska vården, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Akutsjukhusen har ett ansträngt läge och arbetar också för att hålla så många vårdplatser som möjligt öppna under nyårshelgen. Fler platser planeras sedan efter helgen.

Vården under julhelgen fungerade sammantaget enligt den planering som gjordes innan helgerna och vårdgivarna kunde ta hand om sina patienter även om de hade ont om bemannade vårdplatser. Efter julhelgen har allt fler, särskilt äldre patienter kommit till akutmottagningarna, framförallt under de senaste vardagarna.

- Vi vet att tiden kring nyår är den mest ansträngda när fler sjuka patienter kommer till akutmottagningarna efter julhelgen. Nu lägger vi allt fokus på de akut sjuka patienterna, på att transporter mellan sjukhus fungerar effektivt och på samarbetet mellan kommun och landsting om de äldsta patienterna, säger Johan Bratt.

Influensan ökar men är ändå fortfarande på en låg nivå och toppen beräknas komma i skiftet januari/februari. Eftersom toppen ännu inte är här är det fortfarande möjligt att vaccinera sig och få skydd mot de allvarligaste formerna innan influensan på allvar bryter ut. Det kan ta upp till två veckor innan vaccinet börjar verka.

- Vårt viktigaste råd till alla som plötsligt blir sjuka eller skadade i helgerna är att kontakta 1177 Vårdguiden för att få råd om var det är bäst att vända sig. Ofta är en närakut eller husläkarjour den bästa platsen att få en bedömning och påbörja behandling. De har öppet på vardagkvällar och alla helger och röda dagar, säger Johan Bratt.

1177 Vårdguiden

Första ingången till vård under vinterhelgerna kommer som vanligt vara 1177 Vårdguiden där sjuksköterskor ger egenvårdsråd eller råd om när och var det är bäst att besöka en vårdgivare. Många stockholmare använder sig av 1177 Vårdguiden på telefon. 31 500 samtal ringdes in under förra veckan, det är det fjärde högsta antalet under året.

Husläkarmottagningar

De flesta som söker vård under vinterhelgerna kommer att få hjälp av någon av länets över 200 husläkarmottagningar som har öppet alla vardagar. 65 540 besökte en husläkarmottagning enligt senaste mätningen.

Närakuter och husläkarjourer

Länets närakuter har öppet alla vardagskvällar och hela dagen på röda dagar. Allt fler väljer nu närakuterna. Senaste veckan hade närakuterna och husläkarjourerna 6095 besök vilket är nära 1000 fler besök än samma vecka förra året då 5185 besökte samma vårdform.

Psykiatrisk vård

De psykiatriska vårdplatserna är öppna i länet, ca 800 vårdplatser. Inom den psykiatriska vården finns också fyra akutmottagningar som är öppna som vanligt. Även de fem mobila teamen är i drift.

Vård för äldre

En tät dialog pågår med länets kommuner om de patienter som är färdigvårdade hos landstingsvården och behöver förberett stöd innan de kan komma hem. Syftet är att fler färdigvårdade ska kunna komma hem och inte behöva vara kvar på akutsjukhus. Den geriatriska vården hade ett fåtal lediga platser enligt den senaste mätningen. Under veckan har ett arbete pågått för att öka antalet platser till efter nyår. Hemtjänstpersonalen i Stockholms län har ett eget telefonnummer, en snabblinje för att snabbare komma fram till 1177 Vårdguiden. På det sättet kan de få råd om sina brukare och ibland undvika onödig inläggning på akutsjukhus.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Nära 2500 patienter är nu inskrivna i ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet). Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Förlossning

Förlossningsavdelningarna har samma bemanning under helgerna som de haft under hösten och förra veckan föddes 415 barn i länet. Det kan bli toppar, som i all akutsjukvård, och då sker samarbete mellan enheterna som leds av erfarna koordinatorer. Även samarbete mellan länen sker. Senaste veckan var det inga hänvisningar utanför länet från Stockholms läns landsting men en förlossning från annat län togs emot här.

Akutsjukhus

Länets akutsjukhus har ett ansträngt läge. Flera rapporterar att de har många patienter som är färdigvårdade hos dem men som väntar på en geriatrisk plats eller på kommunal vård. 9077 besök togs emot på akutmottagningarna, det är nästan 700 färre än samma vecka förra året då 9724 besök togs emot. Senaste mätningen visar på 2470 öppna vårdplatser på akutsjukhusen vilket är cirka 50 färre än förra året. Det är främst Karolinska Universitetssjukhuset som har färre platser men de har samtidigt lagt om sina arbetssätt med bland annat mer operationer som dagkirurgi och fler akuta operationslag. Andra sjukhus som till exempel Danderyds sjukhus har fler platser än förra året. Akutsjukhusen har planerat att ha fler öppna vårdplatser efter nyår.

Prehospital vård

Ambulanssjukvården i Stockholms län har 71 vägburna ambulanser, en ambulanshelikopter och en akutläkarbil. Det finns också två intensivvårdsambulanser och ytterligare en ambulans för utomlänsuppdrag. Två av de vägburna ambulanserna utgör förstärkningsenheter. Ambulanshelikoptern är i tjänst dygnet runt. Verksamheten är förstärkt jämfört med övriga året med extra sjuktransporter och extra ambulanser under nyår. Verksamheten rapporteras ha fungerat enligt plan.

Jourläkarbilar

I länet finns också jourläkarbilar som är i drift kvällar och nätter och dygnet runt alla röda dagar, genom dem kan tex äldre eller personer med funktionsnedsättning som har svårt att ta sig till en husläkarjour eller närakut få hem en läkare som kan göra en bedömning. Det är i första hand sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden som bedömer när det behövs ett hembesök av jourläkarbilen.

Läs övriga rapporter om vården under vinterhelgerna

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård