Mer robust nätverk vid NKS utan extra kostnad för landstinget

Vid översynen av nätverket i den nya sjukhusbyggnaden vid Nya Karolinska Solna (NKS) har det konstaterats att det finns begränsningar i en del av hårdvaran. Leverantören har nu åtagit sig att korrigera detta utan extra kostnad för Stockholms läns landsting.

Efter flera driftsstörningar vid NKS tidigare under hösten har en översyn av nätverksfunktionen genomförts. Det har då framkommit att det finns tekniska begränsningar i delar av hårdvaran för nätverket som behöver justeras.

- Det är glädjande att leverantören på egen bekostnad nu åtar sig att åtgärda den delen av hårdvaran som behöver justeras. Nu ska vi säkerställa att de föreslagna åtgärderna löser de problem som vi haft och hitta en tid att åtgärda detta som ger minsta möjliga påverkan på driften av sjukhuset, säger Stefan Schildt IT-direktör vid Stockholms läns landsting.

Med anledning av begränsningarna i kapaciteten i nätverket har man av försiktighetsskäl nu valt att inte flytta in forskningsbyggnaden Bioclinicum.

- Vi sätter alltid patientsäkerheten i första rummet och har i dialog med berörda parter valt att avvakta med att flytta in flera verksamheter till dess att vi har fått det mer robusta nätverket på plats, säger Stefan Schildt.

När förändringarna är gjorda kommer Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet föra en dialog om det finns anledning till ytterligare förstärkningar av nätverket.

Om forskningsbyggnaden Bioclinicum

Bioclinincum är en forskningsbyggnad som ligger alldeles intill nya sjukhusbyggnaden i Solna med det Akademiska stråket mellan byggnaderna. Patienter kommer inte vårdas i byggnaden, utan är en viktig del i att stärka klinisk forskning och att snabbt omsätta forskning till nya behandlingsmetoder. Bioclinicum är också del i både det nya life science-kluster som växer fram runt sjukhusområdet och i nya stadsdelen Hagastaden.

Bioclinicum ingår i Nya Karolinska Solna-projektet.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård