Våren 2018 utökas vårdutbudet i länet

Nu är det beslutat hur vårdutbudet ska förändras i enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Under våren 2018 förverkligas en stor del av planerna för vårdutbudet i länet. April blir den månad då många förändringar sker och nästan alla nya närakuter har hunnit öppna.

– Nu är det dags att förverkliga det vi har planerat för så att patienterna får mer och närmare vård. Under våren kommer stort fokus att ligga på att öppna de nya närakuterna, säkra nya samarbeten mellan vårdgivare och vägleda våra invånare. Tillsammans ska vi också säkra att akutsjukhusen är redo så att alla patienter tas om hand när intensivakuten öppnar i nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med det mer specialiserade uppdraget den 1 maj, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Mer och närmare akut vård

Stockholmarna ska få allt mer av sin akuta vård på närmare håll än idag, hos husläkarjourer och närakuter, samtidigt som akutsjukhusen får ett mer renodlat uppdrag att ta hand om de patienter som behöver akutsjukhusets resurser.

Ny karta för akut vård

Nu är tidplanen klar för våren och det mest avancerade förändringssteget tas under tre veckor i april när den nya kartan för akut vård förverkligas. Det framgår av ett verkställighetsbeslut från hälso- och sjukvårdsdirektören. Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans Sjukhus ska ta hand om fler patienter från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samtidigt som närakuterna med det breddade uppdraget tar hand om fler av de patienter som tidigare kom till akutmottagningarna.

Intensivakuten öppnar 1 maj

När dessa förändringar är genomförda planeras den nya intensivakuten öppna sin verksamhet den 1 maj och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kan påbörja övergången till det nya högspecialiserade uppdraget.

Åtgärder för ett tryggt genomförande

En rad områden kommer bevakas särskilt för att genomförandet ska ske på ett säkert sätt. För att veta vilka åtgärder som behöver prioriteras har hälso- och sjukvårdsdirektören beställt en inventering av möjliga risker och också haft en tät dialog med ansvariga vårdgivare.

– Vi har inventerat vilka förändringar som är särskilt känsliga ur patientsäkerhetssynpunkt och också letat efter svagheter i vår planering så att vi kan åtgärda dem. Vår sjukvård bygger på ett nätverk av vårdgivare som samarbetar så därför är vårt viktigaste fokus att få alla delar på plats i rätt tid så att hela flödet fungerar som det ska. Det är därför vi nu valt att genomföra de flesta förändringarna i april så att samarbetsformer och nya vårdgivare får tid att etablera sig, säger Johan Bratt

Vägledning och prioritering

Några av de områden som ska få särskilt fokus är vägledande kommunikation till invånare, säkerställande att rätt kompetens finns på de nya närakuterna, säkra att system för vägledning och prioritering av patienterna (triagering) är infört och känt hos vårdgivarna, arbete med att öka antalet vårdplatser på akutsjukhusen.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård