Tidigare diagnos när nytt Diagnostiskt Centrum öppnar

Rätt vård snabbare - och kortare tid i oviss väntan. Nu öppnar Stockholms läns andra diagnostiska centrum som ska utreda patienter med allvarliga diffusa symtom och misstänkt cancer.

Det nya centret ligger på Danderyds sjukhus och tar emot patienter från hela norra delen av Stockholms län. Det kompletterar därmed Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus, som öppnades hösten 2014.

Hit kommer de flesta patienterna att remitteras från sina husläkare, efter att en basutredning gjorts som inte kommit fram till någon diagnos, men där det ändå finns en välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom. Det kan också handla om patienter där man hittat metastaser men inte vet var primärtumören sitter.

– Varje dag räknas när det finns misstanke om cancer eller andra allvarliga sjukdomar. Med ännu ett Diagnostiskt Centrum får nu fler patienter snabbare besked, och rätt vårdinsats kan påbörjas tidigare i de fall det behövs, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholms läns landsting.

Svaret blir inte alltid cancer

Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid. Patienten ska tas emot inom fyra kalenderdagar efter remiss med siktet på att ha en diagnos i minst 80 procent av fallen inom tre veckor. Svaret blir inte alltid tumörsjukdom, vid Södertälje har det visat sig att 65 procent av de utredda patienterna får en annan diagnos.

Centrens arbete med att samordna utredningar utan onödig väntetid leder till att patienters och närståendes tid av oviss väntan minskar.

Modell från Danmark

Idén till Diagnostiskt Centrum kommer ursprungligen från Danmark men centret i Danderyd byggs upp utifrån den modell som skapats vid Södertälje sjukhus i nära samarbete med primärvården. Centren vid Södertälje och Danderyds sjukhus kommer att ha en tät samverkan med bland annat multidisciplinära konferenser där specialister från olika kompetensområden samlas för att diskutera och fastställa diagnoser. Tillsammans går centren under benämningen "Stockholms diagnostiska center".

Tidig upptäckt är viktigt vid många tumörformer. Förhoppningen är att centren ska göra vården mer jämlik. Allt fler drabbas av cancer och tiden mellan symtom och diagnos kan variera stort.

Ansvaret släpps inte förrän nästa instans tagit över

Diagnostiskt centrum övertar ansvaret för patienten tills diagnos ställs och släpper inte ansvaret förrän patienten mottagits vid nästa instans.

Centren finansieras av Stockholms läns landsting via Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Beslutet att inrätta ett centrum på Danderyds sjukhus togs vid hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2017, och är ett led i arbetet med att konkretisera den nationella cancerstrategin när det gäller tidigt upptäckt av cancer samt införandet av standardiserade vårdförlopp.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård