Så planeras vården under vinterhelgerna – första rapporten

Snabbare sjuktransporter och ny dagvård för kortare väntan på akuten under jul- och nyår.

- Vi behöver ha en bättre situation på akutmottagningarna än förra jul- och nyårshelgen. Vårdplatsläget avgör en del men långtifrån allt. Det behövs fler sätt att ge patienterna den nödvändiga vården utan att de ska behöva gå via akutmottagningen. Två bra exempel är snabbare transporter av patienter till andra vårdgivare och den nya dagvården på Danderyds sjukhus där akut sjuka kan bokas in på dagtid och slipper vänta över natten i onödan. Att allt fler väljer våra närakuter i första hand är också viktigt, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Danderyds sjukhus har öppnat en ny dagvårds-avdelning som är ett alternativ till att vänta på akutmottagningen för många patienter. Dit kan patienter komma som bedömts av läkare på akuten eller husläkare och som behöver få fortsatt utredning inom ett dygn. Istället för att sitta på akuten och vänta in att mer vårdpersonal finns på plats dagtid kan patienten få sova hemma och komma till ett bokat besök direkt nästa morgon.

Fler sjuktransporter

Sjuktransporterna, som tar redan bedömda patienter mellan vårdinrättningar, utökas under julen från tre till fem. Extra insatser görs för att se till att alla vårdgivare använder dessa sjuktransportenheter som beställs via SOS Alarm. Syftet är att minska antalet patienter som tillbringar timmar på en akut eller vårdavdelning bara i väntan på transport.

Vägledning i jul

En informationsinsats på nätet och i kollektivtrafiken ska påminna invånarna om att alltid kontakta 1177 Vårdguiden för att få råd av en sjuksköterska och hitta rätt i vården från början.

Arbete pågår för fler öppna vårdplatser

Alla akutsjukshus har ungefär lika många öppna platser som förra året förutom Karolinska Universitetssjukhuset som fortfarande har färre inplanerade än då. Ett intensivt arbete pågår fortfarande för att öka antalet. Även inom den geriatriska vården pågår ett arbete med att säkra att fler platser kan hållas öppna för de äldsta patienterna. Just de äldsta patienterna riskerar ofta att bli kvar i onödan på akutsjukhusen när det är många röda dagar och det dröjer längre innan den kommunala vården kan ta emot dem.

- Det är nödvändigt att alla vårdgivare gör sitt yttersta för att öppna fler platser så att de patienter som behöver kan läggas in, det handlar om platser på akutsjukhusen men även inom geriatriken och också plats för fler patienter i ASiH, avancerad sjukvård i hemmet, säger Johan Bratt.

Husläkarmottagningar, husläkarjourer och närakuter öppna

De över 200 husläkarmottagningarna kommer ha öppet som vanligt under alla vardagar. På röda dagar och kvällar har istället sex närakuter och tretton husläkarjourer öppet för de som behöver snabb bedömning och kanske påbörja en behandling.

Extra ambulanser på nyår

Under nyårsnatten kommer sex extra ambulanser att vara i drift. Akutläkarbilen kommer att vara igång hela dygnet och en extra läkare finns på plats på prioriterings- och dirigeringstjänsten under natten.

Fortfarande låg influensaaktivitet

Influensan ligger fortfarande på en låg nivå i Sverige och i länet och länets smittskyddsläkare bevakar spridningen. Utvecklingen av antalet influensafall har hittills inte varit lika snabb som förra året, då toppen kom under vecka 50 och 51 vilket drabbade både patienter och personal. Exakt när årets topp kommer går inte att säga. Vanligtvis ligger toppen av influensan i januari eller februari. Runt årsskiftet brukar det vara möjligt att göra ett säkrare uttalande om hur väl årets vaccin fungerar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård