Fortsatta satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Utbildning mot förlossningsskador och vård efter förlossningen inom mödravården är två områden som ska stärkas med de nationella medlen till förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en tilläggsöverenskommelse om förlossningsvård och kvinnors hälsa, "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa". Den nya tilläggsöverenskommelsen är tvåårig och omfattar perioden 2017-2018. Fördelning av medlen till landstingen sker i relation till befolkningsandel och Stockholms läns landstings andel är 68,1 miljoner kronor avseende år 2017.

Arbete mot förlossningsskador och stärkt vårdkedja

Tilläggsöverenskommelsens betoning ligger på ökade möjligheter för barnmorske- och sjuksköterskestudenter att praktisera, arbeta med kunskapsstöd, arbete mot förlossningsskador och stärkt vårdkedja där till exempel eftervård i mödravården ingår.

På hälso- och sjukvårdsnämndens behandlades den senaste fördelningen av insatserna som ska stärka både förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Några konkreta exempel är undervisningsmaterial om bäckenbottenmuskulaturen, digitaliserad information i samband med planerat kejsarsnitt, fortsatt utveckling av erbjudandet om kulturtolksdoula och stärkt omhändertagande vid graviditetsdiabetes.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård