Första steget för en ny vårdinformationsmiljö

Landstingsfullmäktige har nu beslutat om den budget som gäller för framtidens vårdinformationsmiljö. Totalt ska 2,2 miljarder investeras för att göra det lättare för patienterna att vara delaktiga i sin vård och lättare kunna följa journaler och vilken vård, mediciner och behandlingar som sätts in. Det ska också underlätta för medarbetarna i vården som får all dokumentation samlad om patienten i ett och samma system.

Det här är ett sätt att underlätta dokumentationen och göra uppgifterna tillgängliga för behandlande medarbetare i vården som gör att de kan ägna mer tid åt patienterna och deras vård och mindre till att hålla koll på olika system. Det ger också bättre möjligheter för forskningen kring vården att bli ännu bättre och mer effektiv.

- Nu tar vi första steget genom att sätta en budget för det här viktiga projektet, sedan kommer vi fortsätta arbetet för att skapa en optimalt vårdinformationsmiljö för Stockholms läns landsting, säger Stefan Schildt som är IT-direktör för Stockholms läns landsting.

Den nya vårdinformationsmiljön är inte bara en IT-lösning utan förutsätter att respektive vårdverksamhet arbetar med sin verksamhetsutveckling och driver utveckling av nya arbetssätt och vårdprocesser.

I och med beslutet går det formella startskottet för arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Inledningsvis kommer programmet att kravställa och upphandla system som gör det lättare att arbeta i vården. Framtidens vårdinformationsmiljö ska också underlätta för att information följer med patienten mellan olika privata och offentliga vårdgivare. I arbetet ingår också ansvar för att stödja verksamheten i införandet av de nya arbetssätten. Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader, verksamhetsutveckling och arbete lokalt hos respektive verksamhet.

- Det är ett offensivt satt tidsmål för ett så här stort projekt. Men vi tror att det går att hålla högt tempo i processen utan att tumma på kvaliteten i slutresultatet. Det är ett viktigt system som kommer att underlätta betydligt för både patienter och medarbetare i vården. Den här satsningen är efterlängtad, säger Stefan Schildt.

Arbetet ska ske med yttersta hänsyn till säkerhetsaspekter i allmänhet och informationssäkerheten i systemet i synnerhet.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård