Förlossningar i Stockholms läns landsting i november

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2207 förlossningar i november. Det är det lägsta antalet under året.

– Nu förbereder sig våra förlossningsenheter för att ta hand om alla som blir föräldrar under jul- och nyårshelgerna. Vi är inne i en period med färre förlossningar men i den här akutverksamheten kan det bli toppar och då behöver vi hjälpas åt mellan länen. Vi hjälper också andra landsting, 25 blivande föräldrar från andra län födde här i november, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska blivande föräldrar ringa till den enhet som de valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just då och det är bättre att föda på en annan enhet hjälper de erfarna koordinatorerna till att ordna det.

Fler förlossningar än förra året

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2207 förlossningar i november. Det är 80 fler än samma månad förra året. Nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan sex procent födde på en annan enhet i länet, något färre än samma månad 2016.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid sju tillfällen tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län.

25 kvinnor från andra län födde här i länet, hittills under året har 253 kvinnor från andra län fött här, vilket är något fler än samma period förra året.

Förlossningar i november 2017 per sjukhus

Fördelningen mellan förlossningsenheterna är relativt lika jämfört med förra året.  Förändringen sedan november 2016 syns inom parentes.

Södersjukhuset: 599 (+40)
Södertälje sjukhus: 174 (+56)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 301 (+6)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 311 (-34)
Danderyds sjukhus: 500 (+6)
BB Stockholm: 322 (+9)

Planerat antal förlossningar per förlossningsenhet 2017 (2016 inom parentes)

Södersjukhuset 8000 (7164)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 4000 (3744)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 5200 (4608)
Södertälje sjukhus 2400 (1809)
Danderyds sjukhus 6700 (6714)
BB Stockholm 4000 (4035)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård