Andra rapporten om vården under vinterhelgerna

Allt fler väljer närakut istället för akutmottagning. Akutsjukhusen detaljplanerar för trygg vård när det är ont om bemannande vårdplatser.

Stockholmarna väljer allt oftare närakuter eller husläkarjourer istället för akutmottagning när de är akut sjuka och det är helt rätt. Genom att ringa 1177 Vårdguiden går det enkelt att få råd av en erfaren sjuksköterska om var och när det är bäst att söka vård, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting

Nya siffror som jämför november de senaste åren visar att 5000 fler gått till närakut eller husläkarjour jämfört med förra året medan 1100 färre besökte en akutmottagning. Länets närakuter och husläkarjourer har öppet alla kvällar och röda dagar när husläkarmottagningarna har stängt.

Årets influensa är på väg att öka men det går hittills långsamt. Toppen beräknas komma omkring skiftet januari-februari. Förra året slog en tidig influensatopp under julhelgen mot både patienter och personal vilket ledde till ett ansträngt läge då.

Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus har planerat för att ha lika många eller något fler platser än förra året. Södersjukhuset kan komma att ha något färre. Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ha färre platser men har lagt om sina arbetssätt med bland annat mer operationer som dagkirurgi och fler akuta operationslag. Andra insatser som akutsjukhusen arbetar med är fler yrkesgrupper som deltar i vårdarbetet, mer dagkirurgi och smidigare samarbete med kommunerna.

- Vårdgivarna har gjort en omsorgsfull planering och akutsjukhusen arbetar med att ha rätt sorts platser öppna och att se till att samarbetet kring patienten är så effektivt som det bara går. Trots det vet vi att det kommer bli ansträngt när det är svårt att bemanna vårdplatser och därför arbetar varje vårdgivare med dagliga avstämningar och alla chefläkare har löpande kontakt för att kunna ta nya beslut vid behov, säger Johan Bratt

Den senaste vårdplatsmätningen visar på något fler vårdplatser jämfört med förra mätningen men något färre än samma vecka förra året. Den geriatriska vården som är specialiserad på de äldre patienternas behov kommer ha lika många öppna som under hösten, senaste mätningen visade på 924 öppna platser och tillgång till lediga platser.

1177 Vårdguiden

Första ingången till vård under vinterhelgerna kommer som vanligt vara 1177 Vårdguiden där sjuksköterskor ger egenvårdsråd eller råd om när och var det är bäst att besöka en vårdgivare. 

Husläkarmottagningar

De flesta som söker vård under vinterhelgerna kommer att få hjälp av någon av länets över 200 husläkarmottagningar som har öppet alla vardagar.

Närakuter och husläkarjourer

Länets närakuter har öppet alla vardagskvällar och hela dagen på röda dagar.  Allt fler väljer nu närakuterna. Nya siffror som jämför november de senaste åren visar att 5000 fler gått till närakut eller husläkarjour jämfört med förra året medan 1100 färre besökte en akutmottagning.

Psykiatrisk vård

De psykiatriska vårdplatserna är öppna i länet, ca 800 vårdplatser. Inom den psykiatriska vården finns också fyra akutmottagningar som är öppna som vanligt. Även de fem mobila teamen är i drift.

Vaccination mot influensa

Säsongens influensa ökar nu men det går hittills långsamt. Toppen beräknas komma omkring skiftet januari-februari. Detta innebär att det fortfarande finns tid att vaccinera sig för den som är i riskgrupperna för att få svår influensasjukdom. Vaccination är gratis för riksgrupper.

Vård för äldre

Den geriatriska vården som är specialiserad på de äldre patienternas behov kommer ha lika många öppna som under hösten, senaste mätningen visade på 924 öppna platser och tillgång till lediga platser. Hemtjänstpersonalen i Stockholms län har ett eget telefonnummer, en snabblinja för att snabbare komma fram till 1177 Vårdguiden. På det sättet kan de få råd om sina brukare och ibland undvika onödig inläggning på akutsjukhus.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Nära 2500 patienter är nu inskrivna i ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet). Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Förlossning

Förlossningsavdelningarna har samma bemanning under helgerna som de haft under hösten och det är just nu en tid på året med färre förlossningar. Det kan bli toppar som i all akutsjukvård och sker samarbete mellan enheterna som leds av erfarna koordinatorer.  Även samarbete mellan länen sker. Senaste veckan var det inga hänvisningar utanför länet från Stockholms läns landsting men fem kvinnor från andra län födde här.

Prehospital vård

Ambulanssjukvården i Stockholms län har 71 vägburna ambulanser, en ambulanshelikopter och en akutläkarbil. Det finns också två intensivvårdsambulanser och ytterligare en ambulans för utomlänsuppdrag. Två av de vägburna ambulanserna utgör förstärkningsenheter. Ambulanshelikoptern är i tjänst dygnet runt. Verksamheten är förstärkt jämfört med övriga året med extra sjuktransporter och extra ambulanser under nyår.

Jourläkarbilar

I länet finns också jourläkarbilar som är i drift kvällar och nätter och dygnet runt alla röda dagar, genom dem kan tex äldre eller personer med funktionsnedsättning som har svårt att ta sig till en husläkarjour eller närakut få hem en läkare som kan göra en bedömning. Det är i första hand sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden som bedömer när det behövs ett hembesök av jourläkarbilen. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård