Tio fler ambulanser i länet 2019

Nu är förutsättningarna klara för den nya upphandlingen av vägburen ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms län. Det innebär bland annat fler ambulanser, krav på fyrhjulsdrift och tydligare krav på uppföljning. Förändringarna träder i kraft den 1 februari 2019.

Utvecklingen av den prehospitala vården är en viktig del i den nya sjukvårdsstruktur som just nu håller på att växa fram i Stockholms län. Med Karolinska Universitetssjukhusets nya intensivakut, flera nya närakuter och stärkt akutuppdrag i primärvården kommer ambulanserna få fler adresser och vårdnivåer att lämna av patienter på än idag. Det ställer ökade krav på kompetens, samordning och ambulansfordon som kan utföra både brådskande och mindre brådskande uppdrag.

- Det här blir den tredje upphandlingen vi genomför inom den prehospitala vården i höst och de hänger alla ihop. Tidigare har vi utökat läkartätheten och infört fler sjuktransporter. Sammantaget får vi en flexibel ambulanssjukvård som är redo att ge modern akutvård till en växande befolkning, säger Patrik Söderberg, chefläkare, prehospital vård Stockholms läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har jobbat nära bland annat ambulansföretagen och fackliga organisationer för att hamna så rätt i kravställandet som möjligt.

Nytt i upphandlingen

  • Antalet ambulanser utökas från dagens 73 till 83
  • En ny (bariatrisk) ambulans införs för personer med övervikt som kräver större ambulans
  • Tydligare struktur för ledningsenheter samt specialistkompetens inom kemiska olyckor
  • Krav på tydligare uppföljning
  • Krav på fyrhjulsdrift
  • Ökade krav på kompetensutveckling
  • Fler transportambulanser (tidigare sjuktransporter). Från 3 till 8 stycken

Tidplan

Beslut om upphandlingsunderlag fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 november 2017. Länet är uppdelat i sju affärsområden, varav fem ska upphandlas. Stockholms läns landstings eget bolag, Ambulanssjukvården i Stockholm, AISAB, har avtal för två affärsområden. Tilldelningsbeslut väntas i februari 2018 och driftstart i februari 2019. Avtalen gäller till och med år 2023 med möjlig förlängning på som mest tre år.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård