Stockholms läns sjukvårdsområde blir leverantör av hjälpmedelsverksamhet

Vid sammanträdet den 21 november kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att ta ställning till ett förslag på avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) om hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel.

Stockholms läns sjukvårdsområde har tidigare fått uppdraget att driva hjälpmedelsverksamhet i Stockholms län och nu ska beslut om avtalets utformning fattas. SLSO tar över verksamheten från och med 1 juni 2018 eftersom avtalet med nuvarande leverantör, OneMed Sverige AB, upphör i förtid på grund av olika uppfattningar om tolkning och tillämpning av avtalet.

Uppdraget omfattar att förse cirka 125 000 brukare som har sjukvårdsinsats i hemmet med förbrukningshjälpmedel. Hjälpmedlen omfattar inkontinenshjälpmedel, näringsprodukter, diabeteshjälpmedel samt förbands- och kompressionsmaterial.

Villkoren är desamma som i tidigare avtal men uppföljningsvillkoren är förtydligade. Bedömningen är att genom förändrade upphandlingar och volymökning beräknas kostnaderna för uppdraget inte understiga dagens avtalsnivå.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård