Nya vårdgivare för transkulturell psykiatri för vuxna

Personer med traumatiska upplevelser från andra länder kan få särskild psykiatrisk vård i Stockholm. Från nästa år kommer den vården ges av Capio Psykiatri och Praktikertjänst psykiatri efter en upphandling.

Vårdområdet heter Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem.

Det är psykiatrisk vård för personer med annan bakgrund än majoriteten av patienter. De har ofta drabbats av tortyr eller andra extrema påfrestningar. Uppdraget hette tidigare "Psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman" och det har hittills handlat om vård för omkring 1500 patienter i Stockholm.

Ett krav i upphandlingen har varit att vården ska komma närmare patienterna.

- För många patienter kommer det att betyda att de får närmare till vården genom att det skapas enheter både söder och norr om Stockholm. I dag är vården koncentrerad till Stockholms innerstad, säger Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatri inom Stockholms läns landsting.

Det nya avtalet innebär en utökning av uppdraget med 15 procent samt att även asylsökande kan få vård inom uppdraget.

De patienter som vårdas hos de vårdgivare som i dag har avtal inom området kommer att antingen att gå klart sin behandling där de är i dag, eller om fortsatt behandling krävs, föras över till de nya vårdgivarna när dessa tar över. Alla patienter kommer att få information om den nya situationen från sina nuvarande vårdgivare.

Kostnaden för det nya avtalet är densamma som tidigare. Avtalen börjar gälla tidigast den 1 juli 2018.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård