Nya Karolinska Solna färdigbyggt – välkommen på öppet hus

Ett av Europas mest hållbara och moderna sjukhus är nu färdigbyggt. Snart påbörjas inflyttningen. I helgen, den 14-15 oktober, är det öppet hus för allmänheten i Karolinska Universitetssjukhuset nya byggnader.

Sjukhuset, som ska ge högspecialiserad vård till invånare i hela länet, har redan delvis tagits i bruk. I november 2016 flyttade Tema Hjärta och Kärl samt Tema Barn- och Kvinnosjukvård in de två huskropparna längst österut. Sedan dess har byggnationen av ytterligare tre huskroppar fortsatt och nu står alltså sjukhuset färdigt, enligt tidplan.

Den 14-15 oktober öppnas byggnaden upp för allmänheten. Då är alla intresserade välkomna till Öppet hus i de delar av byggnaden som precis färdigställts för kommande inflyttning. Öppet hus är en möjlighet att se miljöer som annars inte är tillgängliga för allmänheten. Besökare erbjuds rundvandring, föreläsningar och en utställning om projektet. (Läs mer via länk nedan).

Huvudbyggnadens tre västra huskroppar har formellt lämnats över till Stockholms läns landsting. Därmed kan Karolinska Universitetssjukhuset påbörja arbetet med att flytta över stora delar av sin verksamhet i Solna till det nya sjukhuset. De första patienterna kommer att tas emot under 2018.

I byggnaden närmast Solnavägen flyttar mottagningar och dagvård in under första delen av 2018. Det blir en viktig del i Karolinska Universitetssjukhusets dagvårssatsning. Sjukhuset utvecklar just nu metoder för högspecialiserad och patientsäker dagvård. Målet är att minst hälften av vården på sjukhuset ska kunna ges över dagen 2020. Det gäller både medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp.

I de två andra huskropparna kommer Tema Neuro och Tema Inflammation och Infektion att flytta in under hösten 2018. Tema Trauma och Reparativ Medicin, som bland annat innefattar traumavård, kommer placeras på flera ställen i sjukhuset.

Ytterligare en byggnad ingår i projektet. Det är en behandlingsbyggnad som ligger norr om själva huvudbyggnaden. Den färdigställs vid årsskiftet 2017/2018 och här kommer större delen av Tema Cancer att vara. Det blir den sista byggnaden inom NKS-projektet.

Planeringen inför flytten är mycket noggrann och erfarenheter från den första inflyttningen tas tillvara. Fokus är alltid på patientsäkerheten.

Läs mer om Öppet hus: nyakarolinskasolna.se/oppethus

Frågor och svar om Nya Karolinska Solna

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård