Mer resurser till husläkarmottagningarna

Husläkarmottagningar som tar hand om många äldre och kroniskt sjuka ska få mer resurser. Och fler stockholmare får möjlighet att träffa sin läkare, psykolog eller sjuksköterska via videolänk.

Förändringarna är ett led i arbetet med att ge den nära hälso- och sjukvården en mer central roll. Husläkarverksamheterna får i nästa års budget 125 miljoner kronor mer i ersättning.

En rad förstärkningar införs:

  • Patienter som skrivs ut från sjukhusen och är i stort behov av vård får rätt till en fast vårdkontakt på husläkarmottagningen, enligt en ny lag som börjar gälla från årsskiftet. Om patienten behöver insatser från flera vårdgivare ska husläkarmottagningarna kalla till vårdplanering efter utskrivning från sjukhus.
  • E-hälsotjänster är en viktig del i husläkarnas framtida uppdrag. Fler stockholmare kommer att kunna träffa doktorn, psykologen eller annan legitimerad vårdpersonal via mobilen eller datorn, när samma ersättning införs för videobesök som vid fysiska besök.
  • Redan idag ges mer resurser till de vårdgivare som har många listade patienter med diagnoser som kräver mycket vård. Denna vårdtyngdsersättning höjs från årsskiftet.
  • Det blir obligatoriskt för husläkarmottagningarna att ge invånarna möjlighet att boka en tid via webben.
  • Husläkarmottagningarna ges möjlighet att bemanna verksamheten med fler legitimerade yrkesgrupper, däribland dietister, apotekare och sjukgymnast/fysioterapeut.

Husläkarmottagningar ska vara förstahandsvalet

– Vi vill ge Stockholms invånare mer sjukvård nära hemmet. I Sverige har vi, jämfört med många andra länder, ett stort fokus på sjukhusvård. Men vi ska vårdas på akutsjukhus när vi behöver dess specifika resurser - vi vill att husläkarmottagningarna ska vara förstahandsvalet om man inte är allvarligt eller livshotande sjuk, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör för Stockholms läns landsting.

Denna revidering av förfrågningsunderlaget för "Vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård" gäller från den 1 januari 2018, enligt ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård