Granskningar ska göra vården bättre

Nu sammanfattas årets fyra granskningar av vuxenpsykiatrin som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort. Syftet är att dra lärdomar som ska ge patienterna bättre och mer effektiv psykiatrisk vård.

- Avsikten med granskningarna är att förbättra för patienterna. Förutom att säkra att alla vårdgivare gör de förändringar som behövs vill vi också utveckla vårt sätt att beställa vård så att det blir effektivare, säger Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatrin inom Stockholms läns landsting.

Den psykiatriska öppenvården i länet bedrivs av flera olika vårdgivare, både privata och offentliga. Alla vårdgivare har avtal med landstinget som bestämmer vilken vård de förväntas ge och till vilket pris.

För att säkerställa att landstinget alltid får bästa möjliga vård för pengarna görs kontinuerligt granskningar av vårdgivarna. Granskningarna genomförs av erfarna läkare utan koppling till Stockholms läns landsting.

Under 2017 granskades vårdgivarna för vuxenpsykiatri. Det är tre privata vårdgivare, Capio, Praktikertjänst och Prima och det landstingsägda SLSO. Resultatet visade att det fanns brister hos samtliga. Det handlade bland annat om felaktiga ersättningar och brister i journalföring.

Granskningen får flera konsekvenser. I första hand ska vårdgivarna åtgärda bristerna och betala tillbaks felaktigt utbetalda ersättningar. Dessutom ska slutsatserna i rapporten användas i förvaltningens arbete med att förbättra avtal och ersättningsmodeller. De förändringar som gäller avtal kan införas när vårdgivarna får nya avtal eller när nya upphandlingar görs.

- Granskningen är en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete i landstinget, säger Maria Hägerstrand

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård