Förlossningar i Stockholms läns landsting i september

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2348 förlossningar i september. Över nio av tio födde på den enhet de planerat i förväg.

– Nu på hösten är det färre som ska föda men förlossning är en akutverksamhet och vissa dagar föds 50 barn och andra 100. Det betyder att förlossningsenheterna kommer behöva hjälpa varandra även i höst när det är många som föder samtidigt. Därför råder vi alla blivande föräldrar att ringa när förlossningen startat. Då kan mottagandet förberedas av barnmorskorna som koordinerar vården. Om det skulle vara fullt så är det de som ordnar en annan enhet som har bättre plats, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska blivande föräldrar ringa till den enhet som de valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just då och det är bättre att föda på en annan enhet hjälper de erfarna koordinatorerna till att ordna det.

Färre förlossningar än förra året

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2348 förlossningar i september. Det är 130 färre än samma månad förra året. Nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan sju procent födde på en annan enhet i länet, mot sex procent samma månad 2016. Vid 18 tillfällen tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Stockholms förlossnings- och neonatalvård vårdar också föräldrar och barn från andra län.

Fördelningen mellan förlossningsenheterna är ändrad jämfört med förra året, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har ökat antalet förlossningar medan Danderyds sjukhus, BB Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset minskat.

Förlossningar i september 2017 per sjukhus (förändring sedan september 2016 inom parentes)

Södersjukhuset: 665 (+43)
Södertälje sjukhus: 185 (+15)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 306 (-24)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 330 (-79)
Danderyds sjukhus: 538 (-60)
BB Stockholm: 324 (-26)

Planerat antal förlossningar per förlossningsenhet 2017 (2016 inom parentes)

Södersjukhuset 8000 (7164)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 4000 (3744)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 5200 (4608)
Södertälje sjukhus 2400 (1809)
Danderyds sjukhus 6700 (6714)
BB Stockholm 4000 (4035)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård