Ökad bemanning ska stärka den prehospitala vården

Fler läkare och sköterskor ska arbeta inom den prehospitala vården i Stockholms län. Det står klart sedan förutsättningarna för den kommande upphandlingen av prehospital läkartjänst har offentliggjorts.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att den nuvarande läkarorganisationen inom den prehospitala vården behöver förändras. Detta berör de två tjänsterna akutläkarbil och jourläkarbil. Akutläkarbilstjänsten är den högsta medicinska nivån. Den består idag av en enhet och utför endast akuta uppdrag. Jourläkarbilstjänstens basuppdrag är att göra hembesök hos patienter som inte själva kan ta sig till vården.

Idag organiseras dessa två separat vilket försvårar samordning, akutläkarbemanning saknas dygnets alla timmar, akutläkarbilen utför för få bedömningsuppdrag och jourläkarbilarna gör för få hembesök.

— I den här nya upphandlingen lägger vi fokus på ökad kompetens, längre drifttider, förbättrad samordning och strategisk placering av läkarenheterna. Vi bedömer att det ska öka såväl patientsäkerheten som den jämlika vården, säger Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital vård på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Detta innebär bland annat att antalet akutbilar utökas från en till tre. Bilarna ska bemannas av en läkare och en specialistsjuksköterska vilket innebär en kompetenshöjning jämfört med idag då bemanningskravet i bilarna är läkare/ambulanssjukvårdare.

Jourläkarbilarna ska bemannas av en läkare och en undersköterska. Idag bemannas bilarna endast av läkare.

Akutläkarbilstjänsten och jourläkarbilstjänsten kommer att slås samman till en prehospital läkartjänst som ska samordnas av SOS alarms prioriterings- och dirigeringstjänst. Bilarna ska dessutom samlokaliseras.

Tilldelningsbeslut om leverantör av tjänsten fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2017. Beräknad driftstart är i juni 2018.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård