Nu genomförs ny struktur för akut vård i Stockholms län

Patienterna ska få rätt vård med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid. Det är målet med den nya struktur för den akuta vården i Stockholms län som genomförs under 2017 och 2018. Tio nya närakuter ska öppna och intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset börjar sin verksamhet 1 maj 2018. 1177 Vårdguiden ger invånare och patienter vägledning i vården dygnet runt.

Den akuta vården förstärks på flera nivåer i länet, med nya närakuter som kan ta hand om mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar, tydligare uppdrag till husläkarmottagningar och husläkarjourer samt en ny intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna som kommer att ge högspecialiserad akut vård för de svårast sjuka och skadade. Förändringen innebär ingen skillnad i patientens kontakt med sjukvården – 1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt och vägleder patienten till rätt akut vård, på rätt plats.

– Rätt vård, i rätt tid, på rätt plats – det är syftet med den nya struktur av akut vård som vi tillsammans nu genomför. Tydligare nivåer inom akutsjukvården ska underlätta för både patienter och vårdgivare, och är ett viktigt uppdrag inom Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Som patient gäller som vanligt att kontakta 1177 Vårdguiden för vägledning i vården, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ny struktur för akut vård

Det kommer att finnas fem vårdnivåer för den akuta vården:

  1. 1177 Vårdguiden
  2. Husläkarmottagningar (dagtid) och husläkarjourer (kvällar och helger)
  3. Närakuter
  4. Akutmottagningar samt specialistakutmottagningar vid akutsjukhusen
  5. Intensivakut på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Husläkarmottagningar och husläkarjourer

De 206 husläkarmottagningarna ska även fortsättningsvis vara det första alternativet för akut vård. Under kvällar och helger finns elva jourmottagningar. I dag går dessa under namnet närakut, men benämningen ändras hösten 2017 till husläkarjourer.

Nya närakuter öppnar under 2017 och 2018

Tio nya närakuter öppnar med ett enhetligt uppdrag. De kan omhänderta och färdigbehandla mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar som inte är livshotande. Närakut Haga vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har redan öppnat, åtta nya närakuter öppnar under de två första kvartalen 2018 och en i slutet av 2018. Den totala kapaciteten för de nya närakuterna är cirka 300 000 besök per år.

Intensivakuten startar 1 maj 2018

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ge högspecialiserad akut vård för de svårast sjuka och skadade. Dagens akutmottagning för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna stänger och den nya intensivakuten öppnar i samma lokaler. Intensivakuten ska i första hand bara ta emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss. Verksamheten planeras starta den 1 maj 2018. Den nya intensivakuten kommer att kunna ta emot cirka 15 000 besök per år.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård