Mer pengar till förlossningsvården ska ge fler medarbetare

Förlossningsvården får större resurser från den 1 oktober i år. Det har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.

Avsikten med höjningen är att förlossningsenheterna ska anställa fler medarbetare. En höjd grundbemanning året om är tänkt att göra det enklare att också klara perioder med extra högt tryck, som till exempel sommaren.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om 15 miljoner extra från 1 oktober, 100 miljoner extra under 2018 och 120 miljoner per år från 2019 och framåt. I procent räknat innebär det en höjning med fem procent från och med 1 oktober 2017 och därefter ytterligare fem procent från och med 1 maj 2018. Höjningen som nu är beslutad innebär att förlossningsenheterna får en högre ersättning per förlossning, den enhet som ökar sina förlossningar mest kommer också att få den största ökningen av resurserna.

Stärkt uppföljning

I beslutet från Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår också att förvaltningen ska stärka sin uppföljning av förlossningsvården. Effekterna av dagens beslut från nämnden ska följas upp särskilt.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård