Kostnaderna för NKS ska sänkas

Stockholms läns landsting stoppar ytterligare ändrings- och tilläggsbeställningar som inte är avgörande för arbetsmiljö och patientsäkerhet vid Nya Karolinska Solna. Landstinget kommer också att konkurrensutsätta förändringar och byggnadsarbeten efter december 2017.

Foto: Gary Fabbri

Landstingsdirektören har sedan i januari 2017, på uppdrag av landstingsstyrelsen, drivit ett projekt för ett effektivare landsting där målet är att frigöra resurser till landstingets kärnverksamheter som vård och kollektivtrafik. Som ett led i det arbetet ska varje kostnad ifrågasättas och för NKS innebär det att sänka priset för färdigställande och drift. Därför stoppas nu tilläggsbeställningar och anpassningar av sjukhuset till december då landstinget tar över sjukhuset och dessa arbeten kan konkurrensutsättas.

- Avtalet beslutades för drygt sju år sedan och sträcker sig fram till år 2040. Mycket förändras över en sådan lång tid och nu analyserar vi avtalet för att säkerställa att vi använder alla de möjligheter som finns för att sänka kostnaderna säger Malin Frenning landstingsdirektör för Stockholms läns landsting.

I arbetet framåt ingår även att säkerställa rimliga kostnader för mindre förändringar och tillägg. Exempelvis för nya vattenkranar, nya hyllor och andra justeringar.

- Vi ska också se över finansieringen av avtalet så att den blir så fördelaktig som möjligt, säger Malin Frenning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård