Förlossningar i Stockholms läns landsting i augusti

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2528 förlossningar i augusti, vilket är trettio fler än i augusti förra året. Över nio av tio födde på den enhet de planerat i förväg.

- Det var ansträngt i förlossningsvården under första halvan av augusti men nu är det ett bättre läge och enheterna rapporterar att de har fler medarbetare på plats även om det som i all akutverksamhet kan bli toppar, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Välj där det beräknas finnas plats

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet som de valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just då och det är bättre att föda på en annan enhet hjälper de erfarna koordinatorerna till att ordna det.

Fler förlossningar än förra året

Antalet förlossningar i augusti var 2528 vilket var trettio fler än augusti 2016. Över nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan sju procent födde på en annan enhet i länet, mot 7,2 procent samma månad 2016. Vid 13 tillfällen (0,5 procent av förlossningarna) tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Stockholms förlossnings- och neonatalvård vårdar också föräldrar och barn från andra län.

Södersjukhuset var även denna månad den enhet där flest barn föddes, 714 förlossningar skedde där. Danderyds sjukhus hade näst flest förlossningar, 543 stycken.

Förlossningar i augusti 2017 per sjukhus (augusti 2016 inom parentes)

Södersjukhuset: 714 (629)
Södertälje sjukhus: 202 (156)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 320 (348)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 398 (400)
Danderyds sjukhus: 543 (620)
BB Stockholm: 351 (345)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård