BioClinicum samlar forskningen vid Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset har tagit emot nyckeln till forskningsbyggnaden som byggts inom Nya Karolinska Solna-projektet. Därmed har ännu en viktig milstolpe för projektet nåtts. När forskningsbyggnaden, som kallas BioClinicum, öppnar i januari 2018 blir det nya huset arbetsplats för närmare 1 000 personer från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

I byggnaden finns bland annat undervisningslokaler och fem våningar med moderna forskningslaboratorier. Forskningsbyggnaden är en viktig satsning för att öka samverkan mellan vård, patientnära forskning och utbildning. Satsningen ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts till nya diagnoser och behandlingsmetoder för patienten. Ungefär 100 forskningsgrupper kommer att ha sin hemvist här.

På entréplan finns ett kliniskt träningscentrum (KTC). Här tränar personalen bland annat på kirurgiska ingrepp med hjälp av simulerade vårdmiljöer och den senaste teknik- och kommunikationsutrustningen. Tekniken inom vården utvecklas snabbt. För att möta det stora utbildningsbehovet som teknikutvecklingen kräver så får det kliniska träningscentret i Solna dubbelt så stor yta i den nya byggnaden, 900 kvadratmeter jämfört med 450 kvadratmeter i dag.

Under marknivån finns tung teknisk utrustning, till exempel en cyklotron som är en typ av produktionsanläggning för läkemedel som används vid röntgenundersökningar. Forskningsbyggnaden har också ett centrum för högteknologisk medicinsk bildbehandling.

Byggnaden, som är 40 000 kvadratmeter stor, har gångbroar till både den nya sjukhusbyggnaden och till Karolinska Institutet. Huvuddelen av byggnaden öppnar i början av 2018 och beräknas vara i full drift 2019.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård