Trettonde rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte rapporterade länets akutsjukhus ett något lugnare läge med undantag för Danderyds sjukhus som har haft en mer ansträngd vecka. Antalet vårdplatser vid akutsjukhusen är i enlighet med planen något fler än föregående vecka och knappt 100 vårdplatser fler än samma vecka förra året.

Samtidigt är det 60 fler patienter som är inskrivna i den avancerade sjukvården i hemmet och 25 fler platser i den geriatriska vården än samma vecka föregående år.

- Sammantaget har vi förstärkt sjukvården i länet jämfört med samma vecka förra året. Några av akutsjukhusens chefläkare rapporterade att antalet sökande till akutmottagningarna varierat stort under den här veckan. Ibland från timme till timme, vilket gör att samarbetet i vården är helt central för att hela sjukvårdssystemets resurser ska användas rätt, säger Johan Bratt som är chefläkare för Stockholms läns landsting.

Det har varit 556 förlossningar under veckan, där 58 stycken har hänvisats till andra förlossningskliniker i länet medan 3 stycken har hänvisats till ett annat län. Det innebär att knappt nio av tio föräldrar fick föda vid den förlossningsklinik som varit deras förstahandsval och att 99,5 procent av alla som skulle föda fick göra det vid någon av länets egna förlossningskliniker.

-  Förlossningsvården är fortfarande mycket ansträngd och rapporterar små marginaler. Andelen hänvisningar är högre än förra året och medarbetarna gör ett fantastiskt jobb för att ge bästa möjliga vården vid varje förlossning, säger Johan Bratt.

Färre söker vård

På akutmottagningarna minskar antalet besök för fjärde veckan i rad, även antalet besök hos husläkarna minskar för fjärde veckan i rad. Antalet besök hos närakuterna ökade något under förra veckan efter att ha minskat antal besök under de sex tidigare veckorna.

- Minskade besök i vården tillsammans med att planerad vård som kan vänta utförs först till hösten är den största anledningen till att vi kan minska antalet disponibla vårdplatser under sommaren. Till det kommer att våra medarbetare har färre interna möten och utbildningar under sommaren, säger Johan Bratt.

Besöken till vården beräknas öka under de kommande veckorna och därför kommer vården öka sin tillgänglighet succesivt.

- När Stockholmarna återvänder till länet och vårdbehovet ökar räknar vi med att det sker i takt med vår upptrappning av antalet disponibla vårdplatser under de kommande veckorna. Men vårdbehovet är inte lätt att förutse alla gånger, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta stockholmare får sin vård under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 44 595 besök, en minskning mot veckan före. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se

finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med längre väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 5 089 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Enligt senaste mätningen fanns 853 platser öppna och plats att ta emot fler patienter. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Senaste veckan var 2 257 platser öppna på akutsjukhusen, vilket är något fler än veckan före. Akutsjukhusen arbetar nu enligt sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna fortsätter att minska.

Förlossningsvård

556 förlossningar skedde i länet senaste veckan och läget i förlossningsvården har varit fortsatt ansträngt. Knappt nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 3 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård