Sextonde rapporten om sommarens vård

Nu har höstterminen inletts med fler besök på husläkarmottagningar och akutmottagningar. Det är också 300 fler vårdplatser öppna än förra veckan. Under helgen flyttar Södertälje sjukhus in i sina nya lokaler för akutmottagning och förlossning.

- Vi tar hand om våra patienter med hjälp av de goda insatserna från alla medarbetare och det täta samarbetet mellan vårdgivare och mellan kliniker. Exempel på det är internt samarbete kring operationssalar och transporter mellan vårdgivare. Vi har också vårdgivare som erbjuder sina lediga vårdplatser till andra när de har. Det är sådant som gör att vi kan hantera de toppar som uppstår i all akutsjukvård och förlossningsvård. Nu till helgen är länets vårdgivare beredda på att hjälpa till om det skulle behövas i samband med att Södertälje sjukhus flyttar in i sina nya lokaler, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Chefläkarna rapporterar att det är fortsatt högt tryck i akutsjukvården även om vårdplatserna blivit 300 fler än förra veckan. Akutmottagningarnas besök är något fler än veckan före. Enligt plan skulle egentligen ytterligare platser öppnats denna vecka men Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus har inte nått upp till den kapacitet de tänkt sig ännu. Antalet platser totalt sett är ändå något fler än samma vecka förra året. Den geriatriska vården rapporterar om god tillgång på lediga platser för de äldre som behöver det. Många söker sig till de psykiatriska akutmottagningarna i länet och chefläkarna beskriver ett stegvis ökat behov av akutvård för psykiska sjukdomar under sommaren.

Förlossningsvård

På förlossningsklinikerna pågår fortfarande hårt arbete med att ta hand om alla som ska föda och läget är ännu periodvis ansträngt men enheterna rapporterar att de kvinnor som ska föda blir väl omhändertagna. Samarbetet inom sjukhusen har fungerat smidigare än tidigare år mellan till exempel förlossning, BB, neonatalvård och gynekologisk vård. I veckan har landstinget tagit hjälp vid sex tillfällen av andra län när det varit extra många förlossningar samtidigt. Samarbete mellan län pågår ständigt och Stockholms läns landsting hjälper också andra län med högspecialiserade förlossningar och neonatalvård. Cirka nio av tio förlossningar sker vid den förlossningsklinik som föräldrarna planerat föda på.

- Det viktigaste rådet till de som snart ska föda är att ringa till den enhet man valt när det är dags. De erfarna koordinatorerna tar emot alla som ringer och förbereder för att ta hand om de blivande föräldrarna efter deras behov. Om det skulle vara så att det är många förlossningar samtidigt just där kan det säkraste alternativet vara att ordna  plats på en annan enhet, och då gör koordinatorn det, säger Johan Bratt.

Fler söker vård hos husläkare

Besöken på husläkarmottagningarna ökar nu markant mot slutet av sommaren, besöken på har blivit 6000 fler jämfört med den tidigare mätningen. Även närakuterna har fler besök, framförallt närakuten i Södertälje. Besöken på akutmottagningarna är något fler än förra veckan.

- Det är på husläkarmottagningarna som de allra flesta av invånarna får sin vård, både de med lättare sjukdomar och de med svårare kroniska sjukdomar som behöver regelbunden vård. Även husläkarmottagningarna prioriterar den mer akuta vården under sommaren och det är bra att besöken nu ökar som ett tecken på att den planerade vården där ökar igen efter sommaren, säger Johan Bratt.

Inflytt på Södertälje sjukhus

Natten mellan söndagen den 27 augusti och måndagen den 28 augusti flyttar akutmottagningen, BB/förlossning och operationsavdelningen in i sina nya lokaler på Södertälje sjukhus. Både akutmottagning och BB/förlossning är öppna hela tiden med förstärkt bemanning för en trygg och säker flytt. För att flytten ska bli så smidig och trygg som möjligt kommer antalet patienter vara färre än normalt. Den planerade vården minskas och i det fall behov finns, kommer chefläkare på plats under flytten att besluta om tillfälligt ambulansstopp. Intensivvårdsavdelningen flyttar också och öppnar i nya lokaler efter lunch på måndagen.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler har landstinget berättat om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta stockholmare får sin vård under sommaren. Enligt senaste mätningen tog de emot 56932 besök, en ökning med nästan 6000 besök mot veckan före. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med längre väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 5572 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Enligt senaste mätningen fanns 912 platser öppna och nära 50 lediga platser. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Senaste veckan var 2651 platser disponibla vid akutsjukhusen, vilket är 300 fler disponibla vårdplatser än veckan före och något fler än samma vecka förra året. Akutsjukhusen öppnar nu succesivt upp fler vårdplatser. Akutmottagningarna har tagit emot 9713 besök vilket är något fler än föregående vecka.

Förlossningsvård

564 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 6 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Besöken på de psykiatriska akutmottagningarna har varit många och fortsätter att öka. Maria Ungdom har haft öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård