Fördjupad uppföljning av vuxenpsykiatri

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med stärkt uppföljning av vårdgivare. Inom ramen för detta har fördjupad uppföljning av vuxenpsykiatrin vid Capio Hjärnhälsan AB samt vid Praktikertjänst genomförts. Det har där framkommit brister som gör att förvaltningen skickat varningsbrev om rättelse till de båda vårdgivarna.

Båda vårdgivarna anses att i väsentliga delar bryta mot bestämmelser i vårdavtalet.

- Nu har vi skickat varningsbrev till vårdgivarna och de har två veckor på sig att svara kring hur de ser på återbetalningskrav med anledning av de fördjupade uppföljningarna. De har sex veckor på sig att åtgärda bristerna och inom sex månader kommer en ny uppföljning genomföras för att säkerställa att vårdgivarna uppfyller kraven i vårdavtalet, säger Maria Hägerstrand enhetschef för psykiatrin inom Stockholms läns landsting.

Behandlingen av patienterna anses i de fördjupade uppföljningarna att fungera väl även om det finns brister i rutiner, journalanteckningar och registreringar för faktureringar. Den fördjupade uppföljningen har kunnat konstatera att felaktiga registreringar lett till för högt utbetalade belopp från landstinget. För Capios del handlar det om 243 636 kronor som är felaktigt utbetalat och för Praktikertjänst handlar det om 172 010 kronor.

- Nu kommer vi ha en dialog med vårdgivarna om exakt hur stort återkrav som blir aktuellt för respektive vårdgivare. Vi är angelägna om att varje skattekrona ska användas för korrekt behandling och fakturering, säger Maria Hägerstrand.

Den stärkta uppföljningen innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att göra fler fördjupade uppföljningar av vårdgivare för att säkerställa att de uppfyller de krav som avtalats. Tidigare har motsvarande uppföljningar utförts för landstingets egna utförare av psykiatri (SLSO) och Prima vuxenpsykiatri.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård