Förlossningar i Stockholms läns landsting i juli

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 586 förlossningar i juli, vilket är nitton fler än i juli förra året. 98,7 procent av förlossningarna togs om hand inom länet.

– Läget i förlossningsvården var mycket ansträngt i juli månad och våra medarbetare har gjort, och gör fortfarande, storartade insatser för att ge bästa möjliga vård till blivande föräldrar. Det var fler förlossningar och fler hänvisningar än i juli förra året, även om nio av tio kunde föda på den enhet de valt. säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Välj där det beräknas finnas plats

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den enhet som de har valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just det dygnet är det den enheten som ordnar plats på en annan enhet och ger besked till de blivande föräldrarna var de kommer tas emot.

Fler förlossningar än förra året

Antalet förlossningar i juli var 2586 vilket var nitton fler än juli 2016. Över nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan 8,7 procent födde på en annan enhet i länet, mot 7,9 procent samma månad 2016. Vid 34 tillfällen (1,3 procent av förlossningarna) tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Stockholms förlossningsenheter, framför allt Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, tog också emot blivande föräldrar från andra län.

Södersjukhuset var även denna månad den enhet där flest barn föddes, 718 förlossningar skedde där. Danderyds sjukhus hade näst flest förlossningar, 530 stycken.

Förlossningar i juli 2017 per sjukhus (juli 2016 inom parentes)

Södersjukhuset: 718 (656)
Södertälje sjukhus: 252 (190)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 353 (335)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 380 (423)
Danderyds sjukhus: 530 (598)
BB Stockholm: 353 (365)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård