Fjortonde rapporten om sommarens vård

Vid veckans chefläkarmöte redovisades ett fortsatt ansträngt läge inom förlossningsvården. Under veckan har 581 förlossningar ägt rum vilket är 25 fler än föregående vecka. Drygt 92 procent av alla förlossningar har skett vid den förlossningsklinik som valts som förstahandsval och 99,5 procent av förlossningarna har gjorts inom länet. Vid tre förlossningar under veckan har förlossningsklinikerna behövt ta hjälp av intilliggande landsting på samma sätt som vi hjälper andra landsting när de behöver hjälp med sina förlossningar.

Foto: Anna Molander

Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade också ett högre söktryck av patienter till akutmottagningarna. 621 fler besök har gjorts vid vuxenakuterna jämfört med förra veckan vilket innebär en ökning med drygt sju procent.

- Det är betydligt fler som söker sig till akutmottagningarna och samtidigt är det fler som är så sjuka att de behöver läggas in. Det skapar ett betydligt högre tryck på våra akutsjukhus än föregående vecka, säger Johan Bratt som är chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ytterligare vårdplatser har öppnat vid akutsjukhusen den här veckan och under veckan har till exempel Danderyds sjukhus också öppnat upp fler vårdplatser som inte var planerade. Ändå rapporterade flera av chefläkarna om överbeläggningar vid akutsjukhusen. Även den geriatriska vården har öppnat upp 20 fler vårdplatser den här veckan jämfört med föregående vecka.

- Trycket på akutsjukhusen den här veckan har varit mycket högt trots 56 fler vårdplatser än motsvarande vecka förra året. Många av de som söker akutsjukhusens akutmottagningar behöver just akutsjukhusets resurser medan andra hade fått vård snabbare vid någon av länets närakuter. Som vanligt uppmanar vi till kontakt med 1177 Vårdguiden för att få vägledning till var våra invånare bäst söker vård vid sjukdom, säger Johan Bratt.

Fler söker vård

På akutmottagningarna har antalet besök ökat med drygt sju procent den här veckan efter att ha minskat de fyra tidigare veckorna. Närakuterna har också haft något fler besök den här veckan. Även husläkarmottagningarna har tagit emot 2326 fler besök den här veckan jämfört med föregående vecka.

- Nu kommer Stockholmarna tillbaka till länet och fler söker sig då till vården. Vi har ökat vårdplatser något den här veckan och kommer att öka mer nästa vecka för att möta det ökade vårdbehovet, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta stockholmare får sin vård under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 47050 besök, en ökning mot veckan före. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se

finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med längre väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 5140 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Enligt senaste mätningen fanns 873 platser öppna och plats att ta emot fler patienter. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Senaste veckan var 2 266 platser disponibla vid akutsjukhusen, vilket är något fler än veckan före. Akutsjukhusen arbetar nu enligt sin sommarplanering med större fokus på akut vård och öppnar succesivt upp fler vårdplatser. Besöken på akutmottagningarna har återigen börjat öka.

Förlossningsvård

581 förlossningar skedde i länet senaste veckan och läget i förlossningsvården har varit fortsatt ansträngt. Drygt nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 3 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård