Femtonde rapporten om sommarens vård

Nu bemannar vården upp fler vårdplatser och under nästa vecka återgår stora delar av vården till ett mer normalt läge. Vid veckans chefläkarmöte redovisade akutsjukhusen ett något lugnare läge än föregående vecka. Variationerna var dock stora under veckan och enskilda sjukhus har haft ett mer ansträngt läge under vissa delar av veckan.

Foto: Anna Molander

Vården öppnar upp succesivt men antalet personer som söker vård ökar också. Under veckan har cirka 300 fler besök gjorts vid akutsjukhusens akutmottagningar. Det innebär drygt 900 fler besökare än för två veckor sedan.

- Det är även den här veckan avsevärt fler som söker sig till akutmottagningarna men med ett mycket ojämnt sökmönster. Vissa sjukhus har haft det tuffare i början av veckan medan andra ser en ökning mot slutet, det kan skilja sig timme för timme. Den som inte behöver akutsjukhusets alla resurser kan oftast få vård snabbare hos någon av länets närakuter, säger Johan Bratt som är chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ytterligare 74 vårdplatser har öppnat vid akutsjukhusen den här veckan och det är knappt 60 platser fler än vad vi hade motsvarande vecka förra året. Flera av chefläkarna rapporterade om ett mer stabilt läge än föregående vecka och minskade överbeläggningar. Även den geriatriska vården rapporterar flera lediga platser och har öppnat upp 23 fler vårdplatser den här veckan jämfört med föregående vecka.

Förlossningar

Även förlossningsklinikerna rapporteras vara något mindre ansträngda än föregående vecka. Drygt nio av tio förlossningar sker vid den förlossningsklinik som är föräldrarnas förstahandsval och 99,5 procent av alla förlossningar har gjorts inom länet.

- Förlossningsvården har rapporterat mycket ojämnt tryck under veckan. Stundtals har det varit väldigt många förlossningar i länet medan andra tider har det varit betydligt lugnare). Förlossningar är akutsjukvård och svårt att förutse antalet förlossningar/dygn. Det kan vara 50 förlossningar ett dygn och 100 förlossningar nästa. Nu öppnar även förlossningsvården upp fler platser och totalt i länet är läget mer stabilt, säger Johan Bratt.

Samordningen mellan förlossningsklinikernas koordinatorer är extra viktig för att kunna hantera när det blir många förlossningar samtidig.

Fler söker vård

Som väntat söker fler vård efter semestrarna och jämfört med förra veckan har akutmottagningar, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), närakuter och husläkarmottagningarna haft fler patienter.

Bara husläkarmottagningarna har tagit emot 3 856 fler besök den här veckan jämfört med föregående vecka.

- Sjukvården ökar kapaciteten för att kunna ta emot det ökade antalet patienter. Nästa vecka återgår stora delar av vården till mer normal kapacitet, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren
Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta stockholmare får sin vård under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 50967 besök, en ökning med nästan 4000 besök mot veckan före. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se
finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med längre väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 5488 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Enligt senaste mätningen fanns 896 platser öppna och plats att ta emot fler patienter. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Senaste veckan var 2340 platser disponibla vid akutsjukhusen, vilket är 74 fler disponibla vårdplatser än veckan före. Akutsjukhusen öppnar nu succesivt upp fler vårdplatser. Akutmottagningarna har tagit emot 9693 besök vilket är en ökning jämfört med föregående vecka.

Förlossningsvård

575 förlossningar skedde i länet senaste veckan och förlossningsvården har varit något mindre ansträngd. Drygt nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 3 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård