Förlossningar i Stockholms läns landsting i juni

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 483 förlossningar i juni. Det är fem färre än i juni förra året.

- Antal förlossningar varierar mycket mellan dygnen och vi vet från våra samtal med förlossningsenheterna att det varit många dygn med högt tryck i juni. Det viktigaste man ska tänka på om man ska föda barn i sommar är att ringa till den enhet där man är inbokad när det är dags. Våra sex enheter har erfarna koordinatorer som samarbetar tätt och det är de som ordnar en annan plats om det skulle vara fullt just då, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Välj där det finns plats

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den enhet som de har valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just det dygnet är det den enheten som ordnar plats på en annan enhet och ger besked till de blivande föräldrarna var de kommer tas emot.

Färre förlossningar än förra året

Antalet förlossningar i juni var 2483 vilket var fem färre än juni förra året. Över nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan 8,3 procent födde på en annan enhet i länet, mot 7,8 procent samma månad förra året. Vid 16 tillfällen tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Länet tog även emot blivande föräldrar från andra län.

Södersjukhuset var även denna månad den enhet där flest barn föddes, 710 förlossningar skedde där. Danderyds sjukhus hade näst flest förlossningar, 547 stycken.

Förlossningar i juni 2017 per sjukhus (juni 2016 inom parentes)

Södersjukhuset: 710 (599)
Södertälje sjukhus: 192 (173)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 330 (332)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 382 (410)
Danderyds sjukhus: 547 (611)
BB Stockholm: 322 (363)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård