Elfte rapporten om sommarens vård

Det är fortsatt ansträngt på länets förlossningsenheter och verksamheterna arbetar med åtgärder. Akutsjukhusen har något fler vårdplatser öppna än samma vecka förra året.

-  Medarbetarna i förlossningsvården har gjort stora insatser för att ta hand om alla blivande föräldrar nu under de här ansträngda veckorna. Sjukhusen gör åtgärder för att underlätta för sina medarbetare och öka kapaciteten, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

576 barn föddes i länet i veckan, omkring nio av tio föräldrar födde på den enhet de planerat. Vid 16 tillfällen tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län.

- Vi har fått hjälp av våra grannlän vid fler tillfällen än vi brukar. Vi vill så klart kunna ta hand om alla blivande föräldrar här i länet men när det är väldigt många förlossningar samtidigt är det också bra att det samarbetet finns och vi har till exempel hjälpt andra län med omkring tio förlossningar denna vecka, säger Johan Bratt.

Förlossningsvården är inne i den mest ansträngda perioden för året med många som föder samtidigt. Just nu pågår extra tät samverkan mellan vårdgivarna och enheterna hjälper varandra, till exempel sker ett utökat samarbete mellan BB Stockholm och Danderyds sjukhus om eftervårdsplatser. Samarbetet kring kejsarsnitt är också tätt. Verksamheterna stärker också upp med fler undersköterskor för stärkt omvårdnad och med assistenter som stödjer med uppgifter som mathantering, städning och transport. Det handlar också om att chefer går in och arbetar med vårduppgifter.

Fler platser på akutsjukhus

Akutsjukhusen har ett 40-tal fler platser öppna än samma vecka förra året även om de enligt plan är färre än veckan före. Det är ändå ansträngt på flera håll och de arbetar intensivt för att minska överbeläggningar och för att patienter inte ska behöva vistas för länge på akuten.  Intensivvården har sammantaget haft god tillgång på lediga platser isommar och har det även denna vecka. Flera av akutsjukhusen vittnar om att det de beskriver som flöde, fungerar väl. Det innebär att samverkan kring patienter som till exempel ska från akutmottagning och sedan till röntgen för att därefter läggas in på en vårdavdelning går bra. De beskriver också att samarbetet fungerar bra kring patienter som behöver både akutsjukhusvård, geriatrisk vård och kommunal vård.

- Det betyder mycket för patienterna när flödet av vårdinsatser fungerar väl och det gör också att resurserna används rätt nu när det är ont om vårdplatser. Det är medarbetare på alla nivåer som ligger bakom och det känns tydligt att det finns en stor vilja att hjälpa varandra vårdgivare emellan för patienternas bästa, säger Johan Bratt

Den geriatriska vården har 851 platser öppna och tillgång till lediga platser. Husläkarmottagningarna har färre besök än förra veckan och även närakuterna. Inom ambulanssjukvården rapporterar chefläkaren att det är stabilt även om det krävs en noggrann bevakning och planering så att de resurser som behövs finns på plats vid rätt tidpunkt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta stockholmare får sin vård under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 49 606 besök, en minskning mot veckan före. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med längre väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 4996 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga,vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Enligt senaste mätningen fanns 851 platser öppna och plats att ta emot fler patienter. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Senaste veckan var 2249 platser öppna på akutsjukhusen. Det är färre än veckan före men något fler än samma vecka 2016. Akutsjukhusen arbetar nu enligt sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna fortsätter att minska.

Förlossningsvård

576 förlossningar skedde i länet senaste veckan och läget i förlossningsvården har varit mycket ansträngt. Cirka nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 16 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt och samma antal förlossningar hänvisades mellan klinikerna jämfört med föregående vecka.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård